Q. TULLII CICERONIS - FRAGMENTUM

0

Flūmĭnă vērnă cĭēnt ōbscūrō lūmĭnĕ Pīscēs

cūrrĭcŭlūmque Ărĭēs aēquāt nōctīsquĕ dĭīquĕ,

cōrnŭă quēm cōndūnt flōrūm praēnūntĭă Taūrī,

ārĭdăque aēstātīs Gĕmĭnī prīmōrdĭă pāndūnt,

lōngăquĕ iām mūnīt praēclārūs lūmĭnă Cāncēr,

lānguĭfĭcōsquĕ Lĕō prōflāt fĕrŭs ōrĕ călōrēs.

Pōst mŏdĭūm quătĭēns Vīrgō fŭgăt ōrtă văpōrēm:

aūtūmnī rĕsĕrāt pōrtās aēquātquĕ dĭūrnă

tēmpŏră nōctūrnīs dīspēnsō sīdĕrĕ Lībră.

Ēffētōs rāmōs dēnūdāt flāmmă Nĕpāī,

pīgră Săgīttĭpŏtēns iăcŭlātūr frīgŏră tērrīs,

brūmă gĕlū glăcĭāns iŭbăr ēxspīrāt Căprĭcōrnī,

tāntă sŭprā cīrcāquĕ vĭgēnt tūm flūmĭnă mūndī.

Āt dēxtrā laēvāquĕ cĭēt rŏtă fūlgĭdă Sōlīs

mōbĭlĕ cūrrĭcŭlum ēt Lūnaē sĭmŭlācră fĕrūntūr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Squāmă sŭb ātērnō cōnspēctū tōrtă Drăcōnīs

ēmĭnĕt. Hūnc īnfrā fūlgēntēs Ārcĕră sēptēm

māgnă quătīt stēllās: quām sērvāns sērŭs ĭn āltā

cōndĭtŭr ōcĕănī rīpā cūm lūcĕ Bŏōtēs.

Flumina verna cient obscuro lumine Pisces

curriculumque Aries aequat noctisque diique,

cornua quem condunt florum praenuntia Tauri,

aridaque aestatis Gemini primordia pandunt,

longaque iam munit praeclarus lumina Cancer,

languificosque Leo proflat ferus ore calores.

Post modium quatiens Virgo fugat orta vaporem:

autumni reserat portas aequatque diurna

tempora nocturnis dispenso sidere Libra.

Effetos ramos denudat flamma Nepai,

pigra Sagittipotens iaculatur frigora terris,

bruma gelu glacians iubar exspirat Capricorni,

tanta supra circaque vigent tum flumina mundi.

At dextra laevaque ciet rota fulgida Solis

mobile curriculum et Lunae simulacra feruntur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Squama sub aterno conspectu torta Draconis

eminet. Hunc infra fulgentes Arcera septem

magna quatit stellas: quam servans serus in alta

conditur oceani ripa cum luce Bootes.