A. PERSII - SATURA IV

0

"Rēm pŏpŭlī trāctās?" (bārbātum haēc crēdĕ măgīstrūm

dīcĕrĕ, sōrbĭtĭō tōllīt quēm dīră cĭcūtaē)

"quō frētūs? dīc hōc, māgnī pūpīllĕ Pĕrīclī.

scīlĭcĕt īngĕnĭum ēt rērūm prūdēntĭă vēlōx

āntĕ pĭlōs vēnīt, dīcēndă tăcēndăvĕ cāllēs.

ērgo ŭbĭ cōmmōtā fērvēt plēbēcŭlă bīlĕ,

fērt ănĭmūs călĭdaē fēcīssĕ sĭlēntĭă tūrbaē

maiestate manus. quid deinde loquere? "Quirites,

hōc pŭtă nōn iūstum ēst, īllūd mălĕ, rēctĭŭs īllūd."

scīs ĕtĕnīm iūstūm gĕmĭnā sūspēndĕrĕ lāncĕ

āncĭpĭtīs lībraē, rēctūm dīscērnĭs ŭbi īntēr

cūrvă sŭbīt vēl cūm fāllīt pĕdĕ rēgŭlă vārō,

ēt pŏtĭs ēs nīgrūm vĭtĭō praēfīgĕrĕ thētă.

quīn tu ĭgĭtūr sūmmā nēquīquām pēllĕ dĕcōrūs

āntĕ dĭēm blāndō caūdām iāctārĕ pŏpēllō

dēsĭnĭs, Āntĭcўrās mĕlĭōr sōrbērĕ mĕrācās?

quaē tĭbĭ sūmmă bŏni ēst? ūnctā vīxīssĕ pătēllā

sēmpĕr ĕt ādsĭdŭō cūrātă cŭtīcŭlă sōlĕ?

ēxspēcta, haūt ălĭūd rēspōndĕăt haēc ănŭs. Ī nūnc,

"Dīnŏmăchēs ĕgŏ sūm" sūfflā, "sūm cāndĭdŭs." ēstō,

dūm nē dētĕrĭūs săpĭāt pānnūcĭă Baūcīs,

cūm bĕnĕ dīscīnctō cāntāvĕrĭt ōcĭmă vērnaē."

ūt nēmo īn sēsē tēmptāt dēscēndĕrĕ, nēmŏ,

sēd praēcēdēntī spēctātūr māntĭcă tērgō!

quaēsĭĕrīs "nōstīn Vēttīdī praēdĭă?" "cūiūs?"

"dīvĕs ărāt Cŭrĭbūs quāntūm nōn mīlŭŭs ērrāt."

"hūnc ăĭs, hūnc dīs īrātīs gĕnĭōquĕ sĭnīstrō,

quī, quāndōquĕ iŭgūm pērtūsa ād cōmpĭtă fīgīt,

sērĭŏlaē vĕtĕrēm mĕtŭēns dērādĕrĕ līmūm

īngĕmĭt "hōc bĕnĕ sīt" tŭnĭcātūm cūm sălĕ mōrdēns

cēpe ēt fārrātām pŭĕrīs plaūdēntĭbŭs ōllām

pānnōsām faēcēm mŏrĭēntīs sōrbĕt ăcētī?"

āt si ūnctūs cēssēs ēt fīgās īn cŭtĕ sōlēm,

ēst prŏpĕ te īgnōtūs cŭbĭtō quī tāngăt ĕt ācrĕ

dēspŭăt: "hī mōrēs! pēnēmque ārcānăquĕ lūmbī

rūncāntēm pŏpŭlō mārcēntīs pāndĕrĕ vūlvās.

tūm, cūm māxīllīs bălănātūm gaūsăpĕ pēctās,

īnguĭnĭbūs quārē dētōnsūs gūrgŭlĭo ēxstāt?

quīnquĕ pălaēstrītaē lĭcĕt haēc plāntārĭă vēllānt

ēlīxāsquĕ nătēs lăbĕfāctēnt fōrcĭpe ădūncā,

nōn tămĕn īstă fĭlīx ūllō mānsuēscĭt ărātrō."

caēdĭmŭs īnquĕ vĭcēm praēbēmūs crūră săgīttīs.

vīvĭtŭr hōc pāctō, sīc nōvĭmŭs. īlĭă sūbtēr

caēcūm vūlnŭs hăbēs, sēd lātō bāltĕŭs aūrō

praētĕgĭt. ūt māvīs, dā vērba ēt dēcĭpĕ nērvōs,

sī pŏtĕs. "ēgrĕgĭūm cūm mē vīcīnĭă dīcāt,

nōn crēdām?" vīsō sī pāllēs, īmprŏbĕ, nūmmō,

sī făcĭs īn pēnēm quīdquīd tĭbĭ vēnĭt, ămārūm

sī pŭtĕāl mūltā caūtūs vībīcĕ flăgēllās,

nēquīquām pŏpŭlō bĭbŭlās dōnāvĕrĭs aūrēs.

rēspŭĕ quōd nōn ēs; tōllāt sŭă mūnĕră cērdŏ.

tēcum hăbĭtā: nōrīs quām sīt tĭbĭ cūrtă sŭpēllēx.

"Rem populi tractas?" (barbatum haec crede magistrum

dicere, sorbitio tollit quem dira cicutae)

"quo fretus? dic hoc, magni pupille Pericli.

scilicet ingenium et rerum prudentia uelox

ante pilos uenit, dicenda tacendaue calles.

ergo ubi commota feruet plebecula bile,

fert animus calidae fecisse silentia turbae

maiestate manus. quid deinde loquere? "Quirites,

hoc puta non iustum est, illud male, rectius illud."

scis etenim iustum gemina suspendere lance

ancipitis librae, rectum discernis ubi inter

curua subit uel cum fallit pede regula uaro,

et potis es nigrum uitio praefigere theta.

quin tu igitur summa nequiquam pelle decorus

ante diem blando caudam iactare popello

desinis, Anticyras melior sorbere meracas?

quae tibi summa boni est? uncta uixisse patella

semper et adsiduo curata cuticula sole?

exspecta, haut aliud respondeat haec anus. I nunc,

"Dinomaches ego sum" suffla, "sum candidus." esto,

dum ne deterius sapiat pannucia Baucis,

cum bene discincto cantauerit ocima uernae."

ut nemo in sese temptat descendere, nemo,

sed praecedenti spectatur mantica tergo!

quaesieris "nostin Vettidi praedia?" "cuius?"

"diues arat Curibus quantum non miluus errat."

"hunc ais, hunc dis iratis genioque sinistro,

qui, quandoque iugum pertusa ad compita figit,

seriolae ueterem metuens deradere limum

ingemit "hoc bene sit" tunicatum cum sale mordens

cepe et farratam pueris plaudentibus ollam

pannosam faecem morientis sorbet aceti?"

at si unctus cesses et figas in cute solem,

est prope te ignotus cubito qui tangat et acre

despuat: "hi mores! penemque arcanaque lumbi

runcantem populo marcentis pandere uuluas.

tum, cum maxillis balanatum gausape pectas,

inguinibus quare detonsus gurgulio exstat?

quinque palaestritae licet haec plantaria uellant

elixasque nates labefactent forcipe adunca,

non tamen ista filix ullo mansuescit aratro."

caedimus inque uicem praebemus crura sagittis.

uiuitur hoc pacto, sic nouimus. ilia subter

caecum uulnus habes, sed lato balteus auro

praetegit. ut mauis, da uerba et decipe neruos,

si potes. "egregium cum me uicinia dicat,

non credam?" uiso si palles, improbe, nummo,

si facis in penem quidquid tibi uenit, amarum

si puteal multa cautus uibice flagellas,

nequiquam populo bibulas donaueris aures.

respue quod non es; tollat sua munera cerdo.

tecum habita: noris quam sit tibi curta supellex.