OPTATIANI PORPHYRII - CARMINA - VERSVS INTEXTI

CARMEN II

Sānctĕ, tŭī vātīs, Caēsār, mĭsĕrērĕ sĕrēnūs.

Aūgūste ōmnĭpŏtēns, ālmō mōrtālĭă cūnctă

nūmĭnĕ laētĭfĭcāns, nōbīs ād gaūdĭă nōmēn,

Cōnstāntīnĕ, tŭūm fēcūndī cārmĭnĭs ēx hōc

tē dŭcĕ dēt Mūsās; nām trīstīs cūră rĕcūsāt5

ēgrĕgĭōs āctūs: iām sēdēnt crīmĭnă Pārcaē.

Tūnc mĕlĭūs dŏmĭnūm tē vōx sēcūră sŏnābīt,

vīrtūtūm rēctōr. pŏtŭīt vīx pāngĕrĕ vērsū

īstă mŏdo, ēt maēstō sīc sāltīm dīcĕrĕ vātī;

vīx mĭhĭ Cāllĭŏpē păvĭtāntī cōnscĭă nūtū10

ādnŭĭt, aūsă prĕcēm vātīsque ēdīcĕrĕ fātă

trīstĭă, sīgnātō pārtēs ūt līmĭtĕ claūdāt

iūrĕ părī cārmēn, mĕdĭīs ūt cōnsŏna ĭn ōmnī

sīt nŏtă prīmă sŭī, | ēt sīt pārs ēxtĭmă tālīs

ceū mĕdĭa, ē prīmīs ōccūrrēns āptĭŭs īstīc15

ād lătĕrūm fīnēs, ēt pārs, quaē dīvĭdĭt ōrsă

ē mĕdĭō, căpŭt ēssĕ quĕāt vērsūquĕ rĕfērrĕ:

Sānctĕ, tŭī vātīs, Caēsār, mĭsĕrērĕ sĕrēnūs.

Ālmĕ, sălūs ōrbīs, Rōmaē dĕcŭs, īnclĭtĕ fāmā,

rē mĕlĭōr, pĭĕtātĕ părēns, ād Mārtĭă vīctōr,20

mītĭŏr ād vĕnĭām, pērmūlcēns āspĕră lēgūm

iūstĭtĭa, aētērnaē vīrēs ēt glōrĭă saēclī,

spēs dătă plēnă bŏnīs ēt fēlīx: cōpĭă rēbūs,

ēxĭmĭūm cŏlŭmēn vĕtĕrūm vīrtūtĕ fĭdēquĕ,

Rōmaē māgnĕ părēns, ārmīs cīvīlĭbŭs ūltōr,25

ēt sūmmī laūs grātă dĕī, mēns clāră, sŭpērnĕ

rēbūs mīssă sălūs, pēr tē pāx, ōptĭmĕ dūctōr,

ēt bēllīs sēcūră quĭēs, sāncta ōmnĭă pēr tē.

Sōlīs iūră sŭīs fīdīssĭmă dēxtră mărītīs

ēt sŏcĭālĕ iŭgūm praēbēt, cōnsōrtĭă vītaē.30

Rēspĭcĕ mē fālsō dē crīmĭnĕ, māxĭmĕ rēctōr,

ēxŭlĭs āfflīctūm poēnā; nām cētĕră caūsaē

nūnc ōbiēctă mĭhī vĕnĭā, vĕnĕrābĭlĕ nūmēn,

vīncĕ pĭa ēt sŏlĭtō sŭpĕrāns fātālĭă nūtū

sānctĕ, tŭī vātīs, Caēsār, mĭsĕrērĕ sĕrēnūs. 35

SANCTETVIVATISCAESARMISERERESERENVS

AVGVSTEOMNIPOTENSALMOMORTALIACVNCTA

NVMINELAETIFICANSNOBISADGAVDIANOMEN

CONSTANTINETVVMFECVNDICARMINISEXHOC

TEDVCEDETMVSASNAMTRISTISCVRARECVSAT

EGREGIOSACTVSIAMSEDENTCRIMINAPARCAE

TVNCMELIVSDOMINVMTEVOXSECVRASONABIT

VIRTVTVMRECTORPOTVITVIXPANGEREVERSV

ISTAMODOETMAESTOSICSALTIMDICEREVATI

VIXMIHICALLIOPEPAVITANTICONSCIANVTV

ADNVITAVSAPRECEMVATISQVEEDICEREFATA

TRISTIASIGNATOPARTESVTLIMITECLAVDAT

IVREPARICARMENMEDIISVTCONSONAINOMNI

SITNOTAPRIMASVIETSITPARSEXTIMATALIS

CEVMEDIAEPRIMISOCCVRRENSAPTIVSISTIC

ADLATERVMFINESETPARSQVAEDIVIDITORSA

EMEDIOCAPVTESSEQVEATVERSVQVEREFERRE

SANCTETVIVATISCAESARMISERERESERENVS

ALMESALVSORBISROMAEDECVSINCLITEFAMA

REMELIORPIETATEPARENSADMARTIAVICTOR

MITIORADVENIAMPERMVLCENSASPERALEGVM

IVSTITIAAETERNAEVIRESETGLORIASAECLI

SPESDATAPLENABONISETFELIXCOPIAREBVS

EXIMIVMCOLVMENVETERVMVIRTVTEFIDEQVE

ROMAEMAGNEPARENSARMISCIVILIBVSVLTOR

ETSVMMILAVSGRATADEIMENSCLARASVPERNE

REBVSMISSASALVSPERTEPAXOPTIMEDVCTOR

ETBELLISSECVRAQVIESSANCTAOMNIAPERTE

SOLISIVRASVISFIDISSIMADEXTRAMARITIS

ETSOCIALEIVGVMPRAEBETCONSORTIAVITAE

RESPICEMEFALSODECRIMINEMAXIMERECTOR

EXVLISAFFLICTVMPOENANAMCETERACAVSAE

NVNCOBIECTAMIHIVENIAVENERABILENVMEN

VINCEPIAETSOLITOSVPERANSFATALIANVTV

SANCTETVIVATISCAESARMISERERESERENVS

VERSVS INTEXTI

Sānctĕ, tŭī vātīs, Caēsār, mĭsĕrērĕ sĕrēnūs

Aūrĕă sīc mūndō dīspōnās saēcŭlă tōtō

SANCTE TVI VATIS CAESAR MISERERE SERENUS

AUREA SIC MVNDO DISPONAS SAECVLA TOTO

CARMEN III

Fīngĕrĕ Mūsārūm flāgrārēm nūmĭnĕ vūltūs,

ālmĕ părēns ōrbīs, pērfēcta īn mūnĭă vērsū,

vōtăquĕ, sī rătĭō nōn ābnŭăt ōrdĭnĕ Phoēbī.

Gēstă cănūnt, quōs Āŏnĭūm plācābĭlĕ nūmēn

vātīs sōrtĕ frŭī dāt; dōnīs cārmĭnĭs ēx hōc5

sūstōllēns ēt vērsu īnstīgāns ōră sŏnārĕ,

tū mēntem īnspīrās vātīs; tū gaūdĭă sēmpēr

īn tē, sānctĕ, vŏcās. tū quīvīs dōctă Cămēnaē

ēdĕrĕ dīctă făvēns, tū laētūs vōtă sĕcūndă,

ūt rătă sīnt, aūdīs; tŭă mītīs rēctŏr Ŏlŷmpī10

tēmpŏră praēcĭpŭā sērvāt pĭĕtātĕ sĕrēnă.

Aūrĕă iām tōtō, vīctōr, tŭă saēcŭlă pōllēnt,

Cōnstāntīnĕ, pŏlō. | haēc nēxūs lēgĕ sŏlūtīs

dīctūrūs mētrīs māgnō mŏvĕt āgmĭnĕ Mūsās,

āt mĕă vīx pīctīs dūm tēxīt cārmĭnă Phoēbī15

Cāllĭŏpē mŏdŭlīs, gaūdēt, sī vōtă sĕcūndēt

Dēlĭŭs, īntēxta ūt părĭlī sūb trāmĭtĕ Mūsā

ōrsă iŭvēt, vērsū cōnsīgnāns aūrĕă saēclă.

Sēd tĭbĭ dēvōtām răpĭūnt ād gaūdĭă mēntēm

aūdēntērquĕ lŏquī suādēnt pēr dēvĭă vōtō20

Āŏnĭdēs frētae, ēt, quāntīs sŭă vērbă tŭērī

lēgĭbŭs ādstrīctaē, tē tōtā mēntĕ fĭdēquĕ

vātīs vōcĕ tŭī, tŭă, prīncēps īnclĭtĕ, tāntă

bēllă cănūnt, ēt Pēgăsĕō nŏvă cārmĭnă pōtū

ēxērcēnt, nēxūquĕ vŏlūnt nūnc rītĕ sŏnārĕ25

ēgrĕgĭum īmpĕrĭūm, tāntō cūr mūnĕrĕ fūngī

ēt praēcēlsă iuvāt vērsū pēr scrūpĕă fārī.

Mēntĭs ŏpūs mīrūm mētrīs īntēxĕrĕ cārmēn

ād vărĭōs cūrsūs; vīx, ārto īn līmĭtĕ claūsă,

nōdōsōs vīsūs ārtīs cătă praēfĕrăt ēx hōc,30

ēt tămĕn aūsă lŏquī tāntō mēns aēstŭăt ōrĕ,

nēc dīgnūm vōtīs cārmēn sīc rēddĕrĕ rētūr,

tālī lēgĕ cănēns; quaē nōstrūm pāgĭnă sōlă,

ēx Hĕlĭcōnĕ lĭcēt, cōnplēbīt, mūnŭs ămōrīs,

pīcta ĕlĕmēntōrūm vărĭō pēr mūsĭcă tēxtū.35

FINGEREMVSARVMFLAGRAREMNVMINEVVLTVS

ALMEPARENSORBISPERFECTAINMVNIAVERSV

VOTAQVESIRATIONONABNVATORDINEPHOEBI

GESTACANVNTQVOSAONIVMPLACABILENVMEN

VATISSORTEFRVIDATDONISCARMINISEXHOC

SVSTOLLENSETVERSVINSTIGANSORASONARE

TVMENTEMINSPIRASVATISTVGAVDIASEMPER

INTESANCTEVOCASTVQVIVISDOCTACAMENAE

EDEREDICTAFAVENSTVLAETVSVOTASECVNDA

VTRATASINTAVDISTVAMITISRECTOROLYMPI

TEMPORAPRAECIPVASERVATPIETATESERENA

AVREAIAMTOTOVICTORTVASAECVLAPOLLENT

CONSTANTINEPOLOHAECNEXVSLEGESOLVTIS

DICTVRVSMETRISMAGNOMOVETAGMINEMVSAS

ATMEAVIXPICTISDVMTEXITCARMINAPHOEBI

CALLIOPEMODVLISGAVDETSIVOTASECVNDET

DELIVSINTEXTAVTPARILISVBTRAMITEMVSA

ORSAIVVETVERSVCONSIGNANSAVREASAECLA

SEDTIBIDEVOTAMRAPIVNTADGAVDIAMENTEM

AVDENTERQVELOQVISVADENTPERDEVIAVOTO

AONIDESFRETAEETQVANTISSVAVERBATVERI

LEGIBVSADSTRICTAETETOTAMENTEFIDEQVE

VATISVOCETVITVAPRINCEPSINCLITETANTA

BELLACANVNTETPEGASEONOVACARMINAPOTV

EXERCENTNEXVQVEVOLVNTNVNCRITESONARE

EGREGIVMIMPERIVMTANTOCVRMVNEREFVNGI

ETPRAECELSAIVVATVERSVPERSCRVPEAFARI

MENTISOPVSMIRVMMETRISINTEXERECARMEN

ADVARIOSCVRSVSVIXARTOINLIMITECLAVSA

NODOSOSVISVSARTISCATAPRAEFERATEXHOC

ETTAMENAVSALOQVITANTOMENSAESTVATORE

NECDIGNVMVOTISCARMENSICREDDERERETVR

TALILEGECANENSQVAENOSTRVMPAGINASOLA

EXHELICONELICETCONPLEBITMVNVSAMORIS

PICTAELEMENTORVMVARIOPERMVSICATEXTV

VERSVS INTEXTI

Fīngĕrĕ Mūsă quĕāt tālī sī cārmĭnĕ vūltūs

Aūgūsti ēt mētrī | ēt vērsūs lēgĕ mănēntĕ

pīcta ĕlĕmēntōrūm vărĭō pēr mūsĭcă tēxtū

vīncĕre Ăpēllēās ārdēbīt pāgĭnă cērās

grāndĭă quaērēntūr sī vātīs laētă Cămēnă

ōrsă iŭvēt vērsū cōnsīgnāns aūrĕă saēclă

FINGERE MVSA QVEAT TALI SI CARMINE VVLTVS

AVGVSTI ET METRI ET VERSVS LEGE MANENTE

PICTA ELEMENTORVM VARIO PER MVSICA TEXTV

VINCERE APELLEAS ARDEBIT PAGINA CERAS

GRANDIA QVAERENTVR SI VATIS LAETA CAMENA

ORSA IVVET VERSV CONSIGNANS AVREA SAECLA

CARMEN V

Vīctōr sīdĕrĕīs pōllēns vīrtūtĭbŭs ībīs,

Pērsĭcă cūm nātīs Lătĭō cōnfīnĭă rēddēns,

iām Nīlī prīncēps, laētīs, Ŏrĭēntĕ rĕcēptō,

quōs tĭbĭ fīdă dĭcāt cōncōrdĭă, dīvĕs Ĕōīs

iām pŏpŭlīs Pārthīs, Mēdīs ūnīquĕ dĭcātīs5

Aūgūsto ēt nātīs. tū māgna ād gaūdĭă, sānctĕ

Cōnstāntīnĕ, făvē; tē tānto īn cārmĭnĕ Mūsă

ēt tŭă dēscrīptīs pīngīt vīcēnnĭă mētrīs.

Āt tū sūpplĭcĭbūs, ōlīm dūx clārŭs ĭn ārmīs,

dā pĭĕtātĕ fĭdēm. māiōr mōx glōrĭa hŏnōrūm,10

sī tōtōs sērvārĕ quĕās pōst vōtă trŏpaēīs.

Pārcĕrĕ iām vērsīs vīrtūs dēnūntĭăt ālmă.

Īndŭs, Ărābs iām vōtă fĕrūnt ēt Mēdĭă dīvēs,

Aēthĭŏpēs gnārī răpĭdō cūm lūmĭnĕ sūrgīt

Tēthўŏs ēx grĕmĭō Tītān. sĕd ĕt ōmnĭă laētă,15

Cōnstāntīnĕ, bŏnō nūnc lūdēnt ōtĭă saēclō.

Fēlīx Mūsă, tŭīs pōssīt quaē dīgnă rĕfērrĕ

praēmĭă vīrtūtūm mĕrĭtīs vēl vōcĕ sŏnārĕ.

Quīd, văgă, Pīĕrĭōs vērsūs sūb vāllĭs ŏpācā

īlĭcĕ cōmpōnīs? laūrō quīd cārmĭnă cārpīs?20

Cāstălĭōs tōtā rēspōndēt vōcĕ trĭūmphōs,

quām dāt fōntĕ sŭō. Clărĭō tū cārmĭnă prōmĕ

vātĕ dĕō dīgnā: | aūt sīquōd pērfĕrĕt aūdēns,

māiŭs ŏpūs nēctēns, mēns tōtā mōlĕ sŭbībīt,

spē pīngēt cārmēn, pāngāt sī coēptă Cămēnă,25

cōmplĕăt ēt vērsū vărĭātă dĕcēnnĭă pīctō,

ōrĕ sĕcūndă vŏvēns sūb cērtō līmĭtĕ mētrī.

Ōtĭă Caēsărĭbūs pācīs dĕdĭt aūrĕă saēclă

īndūlgēns nātīs pătrĭaē pĭĕtātĭs hŏnōrĕ,

mītīs iūrĕ dĕūs; sēd Crīspi īn fōrtĭă vīrēs30

nōn dŭbĭaē rīpā Rhēnūm Rhŏdănūmquĕ tŭērī

ūltĕrĭōrĕ părānt ēt Frāncīs trīstĭă iūră.

Iām tū, sānctĕ pŭēr, spēs tāntaē rītĕ quĭētī

mīssă pŏlō; saēclīs dā, Cōnstāntīnĕ, sĕrēnă

tēmpŏră, sūmmĕ: pĭō trīcēnnĭă sūscĭpĕ vōtō.35

VICTORSIDEREISPOLLENSVIRTVTIBVSIBIS

PERSICACVMNATISLATIOCONFINIAREDDENS

IAMNILIPRINCEPSLAETISORIENTERECEPTO

QVOSTIBIFIDADICATCONCORDIADIVESEOIS

IAMPOPVLISPARTHISMEDISVNIQVEDICATIS

AVGVSTOETNATISTVMAGNAADGAVDIASANCTE

CONSTANTINEFAVETETANTOINCARMINEMVSA

ETTVADESCRIPTISPINGITVICENNIAMETRIS

ATTVSVPPLICIBVSOLIMDVXCLARVSINARMIS

DAPIETATEFIDEMMAIORMOXGLORIAHONORVM

SITOTOSSERVAREQVEASPOSTVOTATROPAEIS

PARCEREIAMVERSISVIRTVSDENVNTIATALMA

INDVSARABSIAMVOTAFERVNTETMEDIADIVES

AETHIOPESGNARIRAPIDOCVMLVMINESVRGIT

TETHYOSEXGREMIOTITANSEDETOMNIALAETA

CONSTANTINEBONONVNCLVDENTOTIASAECLO

FELIXMVSATVISPOSSITQVAEDIGNAREFERRE

PRAEMIAVIRTVTVMMERITISVELVOCESONARE

QVIDVAGAPIERIOSVERSVSSVBVALLISOPACA

ILICECOMPONISLAVROQVIDCARMINACARPIS

CASTALIOSTOTARESPONDETVOCETRIVMPHOS

QVAMDATFONTESVOCLARIOTVCARMINAPROME

VATEDEODIGNAAVTSIQVODPERFERETAVDENS

MAIVSOPVSNECTENSMENSTOTAMOLESVBIBIT

SPEPINGETCARMENPANGATSICOEPTACAMENA

COMPLEATETVERSVVARIATADECENNIAPICTO

ORESECVNDAVOVENSSVBCERTOLIMITEMETRI

OTIACAESARIBVSPACISDEDITAVREASAECLA

INDVLGENSNATISPATRIAEPIETATISHONORE

MITISIVREDEVSSEDCRISPIINFORTIAVIRES

NONDVBIAERIPARHENVMRHODANVMQVETVERI

VLTERIOREPARANTETFRANCISTRISTIAIVRA

IAMTVSANCTEPVERSPESTANTAERITEQVIETI

MISSAPOLOSAECLISDACONSTANTINESERENA

TEMPORASVMMEPIOTRICENNIASVSCIPEVOTO

VERSVS INTEXTI

Cūm sīc scrīptă plăcēnt aūdēnt sĭbĭ dēvĭă Mūsaē

pēr vărĭōs sīgnārĕ mŏdōs dēvōtăquĕ mēntīs

gaūdĭă quaē pīngēns lŏquĭtūr mĕă Phōbĕ Cămēnă

sūmmĕ părēns dā vōcĕ pĭā trīcēnnĭă fārī

CVM SIC SCRIPTA PLACENT AVDENT SIBI DEVIA MVSAE

PER VARIOS SIGNARE MODOS DEVOTAQVE MENTIS

GAVDIA QUAE PINGENS LOQVITVR MEA PHOEBE CAMENA

SVMME PARENS DA VOCE PIA TRICENNIA FARI

CARMEN VI

Mārtĭă gēstă mŏdīs aūdāx ĭmĭtātă sŏnōrīs

Mūsă pĕr ēffĭgĭēm tūrmārūm cārmĭnă tēxīt,

ēt nūnc āgmĕn ăgīt quīnō sūb līmĭtĕ rēctūm

Mūsĭgĕnō, spătĭūm sēptēnō mīlĭtĕ dīstāns,

nūnc ĕădēm vērsō rĕlĕgēns ūtcūmquĕ mĕātū5

mīttĭt ĭn āmfrāctūs nōn ūnā lēgĕ cătērvās,

dīssŏnă cōmpōnī dīvērsō cārmĭnĕ gaūdēns,

grātă nĭmīs flēxū dŏcĭlī dē pērpĕtĕ mētrō,

ōrsa ĭtĕrūm fīnī sŏcĭāns, cōnfīnĭă cōntrā

praēpōnēns ōrsīs, nūllō dīscrīmĭnĕ mētrī.10

Quīn ĕtĭām pārtēs mĕdĭaē sŭă mūnĭă dōctaē

ēxpĕdĭūnt: vērsīs vĭcĭbūs, nām, fīnĕ sĕd ūnō,

quāmvīs āmbĭgŭōs cūrsūs ēt dēvĭă claūdīt.

Ōstēntāns ārtēm vīncīrī, scrūpĕă praēbēt

Sārmătĭcās, sūmmē, strāgēs, ēt tōtă pĕrāctă15

vōtă (prĕcōr, făvĕās) sūb cērtō cōndĭtă vīsū.

Fāctōrūm gnārūm tām grāndĭă dīcĕrĕ vātēm

iām tŏtĭēns, Aūgūstĕ, lĭcēt. Cāmpōnă crŭōrĕ

hōstīlī pōst bēllă mădēns ārtīssĭmă tōtō

cōrpŏră fūsă sŏlō, sūbmērsās āmnĕ rĕplētō20

vīctrīx mīrētūr tūrbās ăcĭēmquĕ fĕrōcēm.

Plūrĭmă cōnārēr, Phoēbēō cārmĭnĕ gaūdēns,

Mārgēnsīs mĕmŏrārĕ bŏnī caēlēstĭă fāctă,

īntrŏĭtūs ēt bēllă lŏquī pērcūlsă rŭīnīs,

quīs dēvīctă iăcēt gēns dūrō Mārtĕ cădūcă.25

Tēstīs māgnōrūm vīcīnă Bŏnōnĭă praēsēns

sīt vōtī cōmpōs, ēxcīsāque āgmĭnă cērnēns

dēt iŭgă cāptīvīs ēt dūcāt cētĕră praēdās.

Grāndĭă vīctōrī mōlīmūr proēlĭă plēctrō

dīcĕrĕ, nēc sătĭs ēst, vōtūm sī cōmplĕăt ōrĕ30

Mūsă sŭō: quaēcūmquĕ părāt sūb lēgĕ sŏnārĕ,

scrūpōsīs īnnēxă mŏdīs, pērfēctă Cămēnīs

vūlt rĕsŏnārĕ mĕīs, ēt tēstīs nōtă trŏpaēă

dēpīctīs sīgnārĕ mĕtrīs, cūm mūnĕrĕ sācrō

mēntīs dēvōtaē plācārīnt fātă prŏcēllās.35

MARTIAGESTAMODISAVDAXIMITATASONORIS

MVSAPEREFFIGIEMTVRMARVMCARMINATEXIT

ETNVNCAGMENAGITQVINOSVBLIMITERECTVM

MVSIGENOSPATIVMSEPTENOMILITEDISTANS

NVNCEADEMVERSORELEGENSVTCVMQVEMEATV

MITTITINAMFRACTVSNONVNALEGECATERVAS

DISSONACOMPONIDIVERSOCARMINEGAVDENS

GRATANIMISFLEXVDOCILIDEPERPETEMETRO

ORSAITERVMFINISOCIANSCONFINIACONTRA

PRAEPONENSORSISNVLLODISCRIMINEMETRI

QVINETIAMPARTESMEDIAESVAMVNIADOCTAE

EXPEDIVNTVERSISVICIBVSNAMFINESEDVNO

QVAMVISAMBIGVOSCVRSVSETDEVIACLAVDIT

OSTENTANSARTEMVINCIRISCRVPEAPRAEBET

SARMATICASSVMMESTRAGESETTOTAPERACTA

VOTAPRECORFAVEASSVBCERTOCONDITAVISV

FACTORVMGNARVMTAMGRANDIADICEREVATEM

IAMTOTIENSAVGVSTELICETCAMPONACRVORE

HOSTILIPOSTBELLAMADENSARTISSIMATOTO

CORPORAFVSASOLOSVBMERSASAMNEREPLETO

VICTRIXMIRETVRTVRBASACIEMQVEFEROCEM

PLVRIMACONARERPHOEBEOCARMINEGAVDENS

MARGENSISMEMORAREBONICAELESTIAFACTA

INTROITVSETBELLALOQVIPERCVLSARVINIS

QVISDEVICTAIACETGENSDVROMARTECADVCA

TESTISMAGNORVMVICINABONONIAPRAESENS

SITVOTICOMPOSEXCISAQVEAGMINACERNENS

DETIVGACAPTIVISETDVCATCETERAPRAEDAS

GRANDIAVICTORIMOLIMVRPROELIAPLECTRO

DICERENECSATISESTVOTVMSICOMPLEATORE

MVSASVOQVAECVMQVEPARATSVBLEGESONARE

SCRVPOSISINNEXAMODISPERFECTACAMENIS

VVLTRESONAREMEISETTESTISNOTATROPAEA

DEPICTISSIGNAREMETRISCVMMVNERESACRO

MENTISDEVOTAEPLACARINTFATAPROCELLAS

VERSVS INTEXTI

Dīssŏnă Mūsārūm vīncīrī stāmĭnĕ gaūdēns

grāndĭă cōnābōr Phoēbēō cārmĭnă Plēctrō

DISSONA MUSARVM VINCIRI STAMINE GAVDENS

GRANDIA CONABOR PHOEBEO CARMINA PLECTRO

CARMEN VII

Aūgūstūm spĕcĭmēn, mītīs clēmēntĭă, māgnĕ

Aūsŏnĭdūm dūctōr, tŭă, māxĭmĕ, fōrtĭă Mūsaē

Cāstălĭaē dē fōntĕ cănūnt. tū mūnĕră sūmmă

vōtōrūm dā, Phoēbĕ, mĭhī nūnc, plēnă făvōrīs,

dā mēntēm sēnsūsquĕ pĭōs īnsīgnĕ sĕrēnūs5

īmpĕrĭūm, nātīsquĕ pŏtēns, ād Mārtĭă fēlīx,

pērpĕtŭūm saēclīs, pīctō sūb cārmĭnĕ fārī.

Aūdēntēm, prĕcŏr, īpsĕ iŭvā mē, glōrĭă vātūm,

dīctūrūm cārmēn, quāmvīs nūnc cōpĭă Mūsaē

nōn tālīs, pōssītquĕ mĭnūs sūb lēgĕ iŭvārī:10

vērsu ălĭūd līmō, | ălĭūd, quō pāgĭna ĭn ōmnīs

sīgnātūr mŏdŭlōs, dīscērnāt sēmĭtă fāndī.

Vēllĕ iŭbēt nūmēn, lūx ālma, ēt gaūdĭă mūndī

īnstĭtŭūnt; sĕquĭtūr cūrās īn mūsĭcă vōtō

vīrtūtēsquĕ tŭās ēt mōrēs pāndĕrĕ gēstīt,15

sānctĕ, tŭōs. crēvīt nōstraē fīdūcĭă mēntī;

tē dŭcĕ nāmquĕ pĭō gaūdēns sūb mūnĕrĕ nōtă

īn iŭgă fēstīnāt Mūsīs, ŭbĭ frōndĕă sēmpēr

tēctă cănūnt ārtēs ēt nōtaē vātĭbŭs ūndaē.

Īndŏmĭtōs rēgēs seū pācīs lūbrĭcă vīctōr20

aūt bēllō stērnēns aūt mītīs foēdĕrĕ, nūtū

ēssĕ tŭōs făcĭs āgrōsque ēxērcērĕ tŭōrūm.

Aūctĭŏr ālmă dĕī pēr tē praēsēntĭă mūndūm

rēspēxīt, rēddēns mōx aūrĕă saēcŭlă rēbūs,

ōstēndītquĕ dĕūs rēctōrīs tēmpŏră iūstī25

aēthĕrĭō nūtū plăcĭdīs clēmēntĭă iūssīs.

Pēr tē pērquĕ tŭōs sūnt ōmnĭă mītĭă, vīctōr,

nātōs, rēs pŏpŭlī flōrēnt ād gaūdĭă mēntīs,

Caēsărĭbūsquĕ tŭīs tōtō Vīctōrĭa ĭn ōrbĕ

sēmpēr iūrĕ cŏmēs fēlīx īn saēcŭlă pōllēt.30

Tāntōrūm mĕrĭtā stătŭēs cāptīvă trŏpaēă,

vīctōr Sārmătĭaē tŏtĭēns. ēn, āccĭpĕ, clārĕ

dūctŏr, ŭbīquĕ tŭīs vōtōrūm rēddĭtă, fēlīx,

dēbĭtă. iām cōnpōs gaūdēt tŭă, Rōmŭlĕ, pūbēs:

rēctōr rītĕ sŭūs nōbīs pēr saēcŭlă flōrēt.35

AVGVSTVMSPECIMENMITISCLEMENTIAMAGNE

AVSONIDVMDVCTORTVAMAXIMEFORTIAMVSAE

CASTALIAEDEFONTECANVNTTVMVNERASVMMA

VOTORVMDAPHOEBEMIHINVNCPLENAFAVORIS

DAMENTEMSENSVSQVEPIOSINSIGNESERENVS

IMPERIVMNATISQVEPOTENSADMARTIAFELIX

PERPETVVMSAECLISPICTOSVBCARMINEFARI

AVDENTEMPRECORIPSEIVVAMEGLORIAVATVM

DICTVRVMCARMENQVAMVISNVNCCOPIAMVSAE

NONTALISPOSSITQVEMINVSSVBLEGEIVVARI

VERSVALIVDLIMOALIVDQVOPAGINAINOMNIS

SIGNATVRMODVLOSDISCERNATSEMITAFANDI

VELLEIVBETNVMENLVXALMAETGAVDIAMVNDI

INSTITVVNTSEQVITVRCVRASINMVSICAVOTO

VIRTVTESQVETVASETMORESPANDEREGESTIT

SANCTETVOSCREVITNOSTRAEFIDVCIAMENTI

TEDVCENAMQVEPIOGAVDENSSVBMVNERENOTA

INIVGAFESTINATMVSISVBIFRONDEASEMPER

TECTACANVNTARTESETNOTAEVATIBVSVNDAE

INDOMITOSREGESSEVPACISLVBRICAVICTOR

AVTBELLOSTERNENSAVTMITISFOEDERENVTV

ESSETVOSFACISAGROSQVEEXERCERETVORVM

AVCTIORALMADEIPERTEPRAESENTIAMVNDVM

RESPEXITREDDENSMOXAVREASAECVLAREBVS

OSTENDITQVEDEVSRECTORISTEMPORAIVSTI

AETHERIONVTVPLACIDISCLEMENTIAIVSSIS

PERTEPERQVETVOSSVNTOMNIAMITIAVICTOR

NATOSRESPOPVLIFLORENTADGAVDIAMENTIS

CAESARIBVSQVETVISTOTOVICTORIAINORBE

SEMPERIVRECOMESFELIXINSAECVLAPOLLET

TANTORVMMERITASTATVESCAPTIVATROPAEA

VICTORSARMATIAETOTIENSENACCIPECLARE

DVCTORVBIQVETVISVOTORVMREDDITAFELIX

DEBITAIAMCONPOSGAVDETTVAROMVLEPVBES

RECTORRITESVVSNOBISPERSAECVLAFLORET

VERSVS INTEXTI

Aūsŏnĭūm cŏlŭmēn lūx ālma ēt glōrĭă Rōmaē

vīrtūtūm spĕcĭmēn mītīs clēmēntĭă mūndī

iūstĭtĭaē pārēns spēs fēlīx ōtĭă rērūm

aēthĕrĭūm mūnūs nōbīs pēr saēcŭlă mīssūm

rēctōrīs Dēī pēr tē praēsēntĭă pōllēt

AVSONIVM COLVMEN LVX ALMA ET GLORIA ROMAE

VIRTUTUM SPECIMEN MITIS CLEMENTIA MVNDI

IVSTITIAE PARENS SPES FELIX OTIA RERVM

AETHERIVM MVNVS NOBIS PER SAECVLA MISSVM

RECTORIS DEI PER TE PRAESENTIA POLLET

CARMEN VIII

Āccĭpĕ pīctă nŏvīs ĕlĕgīs, lūx aūrĕă mūndī,

clēmēntīs pĭă sīgnă dĕī vōtūmquĕ pĕrēnnĕ.

Sūmmĕ, făvē. tē tōtă rŏgāt plēbs gaūdĭă rītĕ,

ēt mĕrĭtām crēdīt, cūm sērvāt iūssă tĭmōrĕ

Aūgūsto ēt fĭdĕī, Chrīstī sūb lēgĕ prŏbātă.5

Glōrĭă iām saēclō prōcēssīt cāndĭdă mītī,

āccŭmŭlāns coētūs ēt tōta ōrnātă sĕrēnīs

mūnĕrĭbūs praēstāns nātīs, ūt laūrĕă vōtă,

vīrtūtūm tĭtŭlōs, prīmīs iām dēbĕăt ānnīs,

prōgĕnĭē tālī gĕnŭīt quōs nōbĭlĕ saēclūm.10

Hīs dĕcŭs ā prŏăvō, | ēt vēraē cōnscĭă prōlīs

Rōmă clŭīt, prīncēps īnvīctī mīlĭtĭs, ālmă,

ōtĭă pācĭs ămāns. haēc sūnt mītīssĭmă dōnă,

hōc ătăvī mĕrĭtūm. vōtīs pōst ēdĭtŭs ōrbīs

ērūmpēns dŏcŭīt nē nōrīnt frāngĕrĕ fīdeī15

ōptĭmă iūră părēs; cūrīs sūb Mārtĭs ĭnīquī

nūllīs laēsă fĭdēs. hīnc iūgī stāmĭnĕ fātă

vōbīs fīlă lĕgūnt plăcĭdā pĭĕtātĕ sĕcūtă,

ēt rēs Cōnstāntī nūnc ēxĕrĭt īnclĭtă Fāmă,

aūctā stīrpĕ pĭā, vōto āccŭmŭlātă pĕrēnnī;20

sānctă sŭās sēdēs ād mēntīs gaūdĭă mīgrāt

aēthĕrĭō rĕsĭdēns fēlīx īn cārdĭnĕ mūndī.

Iām pătrĭaē vīrtūtĭs ŏpūs bēllīnĕ lăbōrĕ

ān iūstī mĕrĭtīs dīcām mēntīsquĕ sĕrēnaē?

Ēt pĭă dōnă cănām fēcūndăquĕ pēctŏră nōtō25

rītĕ dĕō, sīc mēntĕ vĭgēnt cuī gaūdĭă cāstă?

Claūdĭŭs īnvīctūs bēllīs īnsīgnĭă māgnă

vīrtūtūm tŭlĕrīt Gŏthĭcō dē mīlĭtĕ pārtă,

ēt pĭĕtātĕ pŏtēns Cōnstāntĭŭs ōmnĭă pācĕ

āc iūstīs aūctūs cōmplērīt saēcŭlă dōnīs:30

haēc pŏtĭōrĕ fĭdē, mĕrĭtīs māiōrĭbŭs ōrtă

ōrbī dōnă tŭō praēstās, sŭpĕrāsquĕ prĭōră,

pērquĕ tŭōs nātōs vīncīs praēcōnĭă māgnă.

Āc tĭbĭ lēgĕ dĕī iūssīsquĕ pĕrēnnĭă fīēnt

saēclă pĭī scēptrī tē Cōnstāntīnĕ sĕrēnō.

ACCIPEPICTANOVISELEGISLVXAVREAMVNDI

CLEMENTISPIASIGNADEIVOTVMQVEPERENNE

SVMMEFAVETETOTAROGATPLEBSGAVDIARITE

ETMERITAMCREDITCVMSERVATIVSSATIMORE

AVGVSTOETFIDEICHRISTISVBLEGEPROBATA

GLORIAIAMSAECLOPROCESSITCANDIDAMITI

ACCVMVLANSCOETVSETTOTAORNATASERENIS

MVNERIBVSPRAESTANSNATISVTLAVREAVOTA

VIRTVTVMTITVLOSPRIMISIAMDEBEATANNIS

PROGENIETALIGENVITQVOSNOBILESAECLVM

HISDECVSAPROAVOETVERAECONSCIAPROLIS

ROMACLVITPRINCEPSINVICTIMILITISALMA

OTIAPACISAMANSHAECSVNTMITISSIMADONA

HOCATAVIMERITVMVOTISPOSTEDITVSORBIS

ERVMPENSDOCVITNENORINTFRANGEREFIDEI

OPTIMAIVRAPARESCVRISSVBMARTISINIQVI

NVLLISLAESAFIDESHINCIVGISTAMINEFATA

VOBISFILALEGVNTPLACIDAPIETATESECVTA

ETRESCONSTANTINVNCEXERITINCLITAFAMA

AVCTASTIRPEPIAVOTOACCVMVLATAPERENNI

SANCTASVASSEDESADMENTISGAVDIAMIGRAT

AETHERIORESIDENSFELIXINCARDINEMVNDI

IAMPATRIAEVIRTVTISOPVSBELLINELABORE

ANIVSTIMERITISDICAMMENTISQVESERENAE

ETPIADONACANAMFECVNDAQVEPECTORANOTO

RITEDEOSICMENTEVIGENTCVIGAVDIACASTA

CLAVDIVSINVICTVSBELLISINSIGNIAMAGNA

VIRTVTVMTVLERITGOTHICODEMILITEPARTA

ETPIETATEPOTENSCONSTANTIVSOMNIAPACE

ACIVSTISAVCTVSCOMPLERITSAECVLADONIS

HAECPOTIOREFIDEMERITISMAIORIBVSORTA

ORBIDONATVOPRAESTASSVPERASQVEPRIORA

PERQVETVOSNATOSVINCISPRAECONIAMAGNA

ACTIBILEGEDEIIVSSISQVEPERENNIAFIENT

SAECLAPIISCEPTRITECONSTANTINESERENO

VERSVS INTEXTI

Ālmĕ sălūtārī nūnc haēc tĭbĭ pāgĭnă sīgnō

scrīptă mĭcāt rĕsŏnāns ‖ nōmĭnĭbūs Dŏmĭnī.

Nātĕ Dĕō sōlūs Sālvātōr Sānctĕ bŏnōrūm

Tū Deūs ēs iūstī ‖ grātĭă Tū fĭdĕī

Sit victoria comes Aug. et natis eius.

ALME SALVTARI NVNC HAEC TIBI PAGINA SIGNO

SCRIPTA MICAT RESONANS NOMINIBVS DOMINI

NATE DEO SOLVS SALVATOR SANCTE BONORVM

TU DEVS ES IVSTI GRATIA TV FIDEI

SIT VICTORIA COMES AVG. ET NATIS EIVS

CARMEN IX

Cāstălĭdēs, dŏmĭnō vīrtūtūm trādĭtĕ pālmām.

Cōnstāntīnŭs hăbēt bēllōrūm iūrĕ trŏpaēūm,

vīndĭcĕ sūb dēxtrā rēddēns fēlīcĭtĕr ōrbēm

cōnsĭlĭīs, ĭtĕrūm suādēns ēt cūnctă rĕfērrĕ,

Rōmă, tĭbī. bēllīs cūm saēva īnnēctĕrĕ pōssīt5

vīnclă iŭgī, vīrtūs mītīs nōn ārmăt ĭn hōstēm,

sēd māgnō pătĭēns dŏcŭīt cērtāmĭnĕ pārcēns

quīd pĭĕtās dōnēt pōst pīlă mĭnācĭă clēmēns.

Nūnc mĭhĭ iām tōtō dŏcĭlēs Hĕlĭcōnĕ Cămēnaē

mīttĭtĕ cōnpŏsĭtās īn tēmpŏră mītĭă pālmās;10

nēctĭtĕ dē mētrīs vīrtūtūm cārmĭna ĕt ōmnēs

cōncĭnĭte, ūt frūctū fēlīx ēt prīncĭpĕ dīgnă

dēt stīrpēs grātās, tēxēns quās pāgĭnă vērsū

hīnc vŏvĕāt, tĭtŭlō vōtōrūm cārmĭnĕ pōllēns.

Pīĕrĭōs mĭhĭ, Phoēbĕ, tŭō dē nūmĭnĕ praēstēnt15

fōntēs Cāstălĭaē; tŭă, sī lĭcĕt īrĕ, pĕrāgrāns

mēns iŭgă cēlsă pĕtēt, mēcūm sī pāngĕrĕ vērsū

Mūsă vĕlīt tāntō iām nūnc sūb prīncĭpĕ laētă,

laūdīs dōnă fĕrēns, rĕsŏnāns īnsīgnĭă rāmīs,

vīncēntūm iūssōs aūdāx, mĭhĭ fīdă, trĭūmphōs,20

ēt mĕrĭtūm iūstīs tōt rēddĕrĕ nōbĭlĕ pālmās,

Āŏnĭdūm quās vāllĕ flŭēns ălĭt ūndă rĭgātās.

Sānctĕ, sălūs mūndī, | ārmīs īnsīgnĭbŭs ārdēns,

Crīspĕ, | ăvīs mĕlĭōr, tē cārmĭnĕ laētă sĕcūndō

Clīō Mūsă sŏnāns tŭă fātūr pūlchră iŭvēntaē.25

Nōbĭlĕ tū dĕcŭs ēs pātrī, tūque ālmĕ Quĭrītūm

ēt spēs ūrbĭs ĕrīs. Nōs mēntīs cārmĭnă, Caēsār,

tū vīncēns pācīs grātīssĭmă foēdĕră sēmpēr

īndūlge, ēt făcĭlīs gēntēs ādiūngĕ rŏgāntēs,

fācquĕ tŭī iūrīs, gaūdēns vīrtūtĭbŭs aūctīs.30

Cōnstāntīnŭs ĭtēm, laūs ōrbīs, glōrĭă saēclī,

Rōmŭlĕūm sīdūs, lūx clēmēns, īnclĭtă frātrūm

nōbĭlĭtās, prŏăvīs vērum ēt mĕmŏrābĭlĕ fāmā

rēstĭtŭīt vīctōr Caēsār nōmēnquĕ dĕcūsquĕ.

Sānctĕ pătēr, rēctōr sŭpĕrūm, vīcēnnĭă laētă35

Aūgūsto ēt dĕcĭēs crēscānt sōllēmnĭă nātīs.

CASTALIDESDOMINOVIRTVTVMTRADITEPALMAM

CONSTANTINVSHABETBELLORVMIVRETROPAEVM

VINDICESVBDEXTRAREDDENSFELICITERORBEM

CONSILIISITERVMSVADENSETCVNCTAREFERRE

ROMATIBIBELLISCVMSAEVAINNECTEREPOSSIT

VINCLAIVGIVIRTVSMITISNONARMATINHOSTEM

SEDMAGNOPATIENSDOCVITCERTAMINEPARCENS

QVIDPIETASDONETPOSTPILAMINACIACLEMENS

NVNCMIHIIAMTOTODOCILESHELICONECAMENAE

MITTITECONPOSITASINTEMPORAMITIAPALMAS

NECTITEDEMETRISVIRTVTVMCARMINAETOMNES

CONCINITEVTFRVCTVFELIXETPRINCIPEDIGNA

DETSTIRPESGRATASTEXENSQVASPAGINAVERSV

HINCVOVEATTITVLOVOTORVMCARMINEPOLLENS

PIERIOSMIHIPHOEBETVODENVMINEPRAESTENT

FONTESCASTALIAETVASILICETIREPERAGRANS

MENSIVGACELSAPETETMECVMSIPANGEREVERSV

MVSAVELITTANTOIAMNVNCSVBPRINCIPELAETA

LAVDISDONAFERENSRESONANSINSIGNIARAMIS

VINCENTVMIVSSOSAVDAXMIHIFIDATRIVMPHOS

ETMERITVMIVSTISTOTREDDERENOBILEPALMAS

AONIDVMQVASVALLEFLVENSALITVNDARIGATAS

SANCTESALVSMVNDIARMISINSIGNIBVSARDENS

CRISPEAVISMELIORTECARMINELAETASECVNDO

CLIOMVSASONANSTVAFATVRPVLCHRAIVVENTAE

NOBILETVDECVSESPATRITVQVEALMEQVIRITVM

ETSPESVRBISERISNOSMENTISCARMINACAESAR

TVVINCENSPACISGRATISSIMAFOEDERASEMPER

INDVLGEETFACILISGENTESADIVNGEROGANTES

FACQVETVIIVRISGAVDENSVIRTVTIBVSAVCTIS

CONSTANTINVSITEMLAVSORBISGLORIASAECLI

ROMVLEVMSIDVSLVXCLEMENSINCLITAFRATRVM

NOBILITASPROAVISVERVMETMEMORABILEFAMA

RESTITVITVICTORCAESARNOMENQVEDECVSQVE

SANCTEPATERRECTORSVPERVMVICENNIALAETA

AVGVSTOETDECIESCRESCANTSOLLEMNIANATIS

VERSVS INTEXTI

Cāstălĭdēs vērsū dŏcĭlī cōnclūdĭtĕ pālmām

Cōnstāntīnĕ făvē; tē nūnc īn cārmĭnă Phoēbūm

mēns vŏcăt aūsă nŏvās mētrīs īndīcĕrĕ lēgēs

līmĭtĕ sūb părĭlī crēscēntīs ūndĭquĕ rāmōs

rēddăt ŭt īntēxtūs Mūsārūm cārmĭnĕ vērsūs.

CASTALIDES VERSV DOCILI CONCLVDITE PALMAM

CONSTANTINE FAVE TE NVNC IN CARMINA PHOEBVM

MENS VOCAT AVSA NOVAS METRIS INDICERE LEGES

LIMITE SVB PARILI CRESCENTIS VNDIQVE RAMOS

REDDAT VT INTEXTVS MVSARVM CARMINE VERSVS

CARMEN X

Cāllĭŏpē cănĕ plūră prŏcāx. ēn ōrĕ sĕrēnūs

fōntīs Cāstălĭī dĕŭs aūdĭĕt; īndĕ cănōrōs

mēns fŭrĭt īn nēxūs, ēt fēlīx cūrrĕrĕ vōtīs

iām sē crēdĕt ŏvāns. lĭbĕt īrĕ pĕr āvĭă sōlă

īmpĕtĕ quō grēssūs ēffāndi ōptātă cŭpīdŏ5

īnvītātă tŭlīt. mēns tāntūm, māxĭmĕ Caēsār,

Āŏnĭaē nōdōs āmplēctĭtŭr. īncĭtŭs aēthrā

fūndĕ, pătēr, coēptīs Mūsās, ād mūtŭă vērsūs.

Scrūpĕă fīngēntēm tām dūrō cārmĭnă vērsū

lūdĕrĕ fās nōbīs praēsūmĕrĕ dīcĕrĕ mētră,10

gaūdĭă vēl tĕnŭī mĕă pāndĕrĕ sīt mĭhĭ, Mūsă.

Tāntŭs hŏnōr mē iūrĕ sŭō pēr sīdĕră saēclō,

ō dĕcŭs Aūsŏnĭaē, tŭlĕrīt. sīc pārvă lŏcūtō

āmplĭŭs ēn, iūdēx, dŏmĭnūs, tōt mūnĕră sūmmă

tāntăquĕ cōncēdīs. tū mēntēm dīcĕrĕ dōnīs15

īnvītās laūdīs cūm mūnĕrĕ; sīc văgă prīmīs,

haūd aūdītă lĭgās. nēc dīctīs laēsă Cămēnă

aūdēt māgnănĭmō vātī nŏvă vīncŭlă mēntīs

iūssă dărē, crēvītquĕ mĕō cōrrēptă făvōrĕ.

Ēn ăgĕ: iām rēddīt vōtīs pĭă praēmĭă māgnūs.20

Cōncōrdī saēclō Rōmaē dĕcŭs ēt sĭbĭ mūndī

iūră sŭī, tōt lūx pŏpŭlīs ōrbīquĕ trŏpaēūm

sīc dătă sūnt; īstō māiōr tŭă glōrĭă tērrīs.

Ēn, Aūgūstĕ, tŭīs praēsēns ēt tāntŭs ŭbīquĕ,

īmpĕrĭīs fēcūndĕ, părās nūnc ōmĭnĕ Crīspī25

Ōcĕăni īntāctās ōrās, quĭbŭs ērŭtă Frāncī

dāt rĕgĭō prŏcŭl ēccĕ dĕūm, cuī dēvĭă lātīs

tōtă pătēnt cāmpīs. ūt, caēsō līmĭtĕ, vīctōr

rīte ătăvō sūmmō mĕlĭōr, cuī Claūdĭŭs ācēr,

māgnănĭmūm sīdūs, dāt clārum ē nūmĭnĕ dīvō30

īmpĕrĭūm, Vīrtūs quēm fēlīx ōptăt ălūmnūm.

Aūgēs flōrĕ tŭō nōstraē tĭbĭ dēdĭtă vītaē;

ōrtă mĭcāt frātrūm fātālīs glōrĭă saēclō,

rēs Lătĭa ūt vōtī cōmpōs sīc gaūdĕăt aūctă.

Āspĭcĕ: pācātō pārta ēst lūx laētă sŭb ōrbĕ.35

CALLIOPECANEPLVRAPROCAXENORESERENVS

FONTISCASTALIIDEVSAVDIETINDECANOROS

MENSFVRITINNEXVSETFELIXCVRREREVOTIS

IAMSECREDETOVANSLIBETIREPERAVIASOLA

IMPETEQVOGRESSVSEFFANDIOPTATACVPIDO

INVITATATVLITMENSTANTVMMAXIMECAESAR

AONIAENODOSAMPLECTITVRINCITVSAETHRA

FVNDEPATERCOEPTISMVSASADMVTVAVERSVS

SCRVPEAFINGENTEMTAMDVROCARMINAVERSV

LVDEREFASNOBISPRAESVMEREDICEREMETRA

GAVDIAVELTENVIMEAPANDERESITMIHIMVSA

TANTVSHONORMEIVRESVOPERSIDERASAECLO

ODECVSAVSONIAETVLERITSICPARVALOCVTO

AMPLIVSENIVDEXDOMINVSTOTMVNERASVMMA

TANTAQVECONCEDISTVMENTEMDICEREDONIS

INVITASLAVDISCVMMVNERESICVAGAPRIMIS

HAVDAVDITALIGASNECDICTISLAESACAMENA

AVDETMAGNANIMOVATINOVAVINCVLAMENTIS

IVSSADARECREVITQVEMEOCORREPTAFAVORE

ENAGEIAMREDDITVOTISPIAPRAEMIAMAGNVS

CONCORDISAECLOROMAEDECVSETSIBIMVNDI

IVRASVITOTLVXPOPVLISORBIQVETROPAEVM

SICDATASVNTISTOMAIORTVAGLORIATERRIS

ENAVGVSTETVISPRAESENSETTANTVSVBIQVE

IMPERIISFECVNDEPARASNVNCOMINECRISPI

OCEANIINTACTASORASQVIBVSERVTAFRANCI

DATREGIOPROCVLECCEDEVMCVIDEVIALATIS

TOTAPATENTCAMPISVTCAESOLIMITEVICTOR

RITEATAVOSVMMOMELIORCVICLAVDIVSACER

MAGNANIMVMSIDVSDATCLARVMENVMINEDIVO

IMPERIVMVIRTVSQVEMFELIXOPTATALVMNVM

AVGESFLORETVONOSTRAETIBIDEDITAVITAE

ORTAMICATFRATRVMFATALISGLORIASAECLO

RESLATIAVTVOTICOMPOSSICGAVDEATAVCTA

ASPICEPACATOPARTAESTLVXLAETASVBORBE

VERSVS INTEXTI

Constantine maxime imperator et invicte

Aeternae pacis providentissimus custos

pater imperas avus imperes

pius et felix

aurei saeculi restaurator

omnia magnus

CONSTANTINE MAXIME IMPERATOR ET INVICTE

AETERNAE PACIS PROVENDITISSIMVS CVSTOS

PATER IMPERAS AVVS IMPERES

PIVS ET FELIX

AVREI SAECVLI RESTAVRATOR

OMNIA MAGNVS

CARMEN XI

Fōrtĭă fāctă dŭcīs tōtō dŏmĭnāntĭă iām nūnc

ōrbĕ cănām, quīs laētă sŭō sūb prīncĭpĕ tāntō

rūrsūm Rōmă tĕnēt, mūndī căpŭt, īnclĭtă, cārmēn.

Tū vātēm, tū, dīvă, mŏnē. lăcĕrātă crŭēntīs

īmpĕrĭīs pārs fēssă pŏlī dīvīsă gĕmēbāt5

scēptra ēt Aūsŏnĭaē maērēbāt pērdĭtă iūră.

Sīquă fĭdēs, tāntīs Rōmānūm glōrĭă nōmēn

īnsīgnīt tĭtŭlīs, dŏmĭnōs ēt lībĕră quaērūnt,

maēstăquĕ iūrĕ sŭō trĕpĭdāt plăgă māxĭmă mūndī.

Ūndĕ iŭbār lūcīs prīmūm rădĭāns Hŷpēriōn10

sīdĕrĭbūs pūlsīs rŭtĭlō dīffūndĭt ăb ōrtū,

īndĕ tŭūm nōmēn mūltūm vĕnĕrābĭlĕ cūnctīs,

māxĭmĕ bēllāntūm dŏmĭtōr, lūx ūnĭcă mūndī,

pērpĕtŭīs vōtīs cŭpĭūnt, mĕmŏrābĭlĕ nūmēn,

ēxōptānt, sērvīrĕ vŏlūnt (mīrābĭlĕ dīctū)15

rēmquĕ lărēmquĕ sŭūm, tānta ēst tĭbĭ glōrĭă iūstī,

Aūgūstē. iŭvăt ēccĕ tŭō sūb foēdĕrĕ iām nūnc

tōtum ōrbēm pōst tōt caēdēs, quās fēssă gĕmēbānt

ōmnĭă, nūnc nūllō tāndēm trĕpĭdāntĭă mōtū,

Rōmŭlĕīs sērvīrĕ pĭīs, pătĕr īnclĭtĕ, iūssīs.20

FORTIAFACTADVCISTOTODOMINANTIAIAMNVNC

ORBECANAMQVISLAETASVOSVBPRINCIPETANTO

RVRSVMROMATENETMVNDICAPVTINCLITACARMEN

TVVATEMTVDIVAMONELACERATACRVENTIS

IMPERIISPARSFESSAPOLIDIVISAGEMEBAT

SCEPTRAETAVSONIAEMAEREBATPERDITAIVRA

SIQVAFIDESTANTISROMANVMGLORIANOMEN

INSIGNITTITVLISDOMINOSETLIBERAQVAERVNT

MAESTAQVEIVRESVOTREPIDATPLAGAMAXIMAMVNDI

VNDEIVBARLVCISPRIMVMRADIANSHYPERION

SIDERIBVSPVLSISRVTILODIFFVNDITABORTV

INDETVVMNOMENMVLTVMVENERABILECVNCTIS

MAXIMEBELLANTVMDOMITORLVXVNICAMVNDI

PERPETVISVOTISCVPIVNTMEMORABILENVMEN

EXOPTANTSERVIREVOLVNTMIRABILEDICTV

REMQVELAREMQVESVVMTANTAESTTIBIGLORIAIVSTI

AVGVSTEIVVATECCETVOSVBFOEDEREIAMNVNC

TOTVMORBEMPOSTTOTCAEDESQVASFESSAGEMEBANT

OMNIANVNCNVLLOTANDEMTREPIDANTIAMOTV

ROMVLEISSERVIREPIISPATERINCLITEIVSSIS

VERSVS INTEXTI

Fortissimus imperator

clementissimus rector

Constantinus invictus

FORTISSIMVS IMPERATOR

CLEMENTISSIMVS RECTOR

CONSTANTINVS INVICTVS

CARMEN XII

Cōnstāntīnĕ pătēr, tū, mūndī glōrĭă, cōnsūl,

ēccĕ tŭō rĕnŏvātă dăbīs tŏt ăpērtă lăbōrĕ

rēgnă pĕr īnnŭmĕrās gēntēs. mōx cārŭs Ĕōīs

tōt pŏpŭlīs pĭă iūră fĕrēs, ēt sōlŭs ĭn ōmnī

Aūgūstūs mūndō spārgēs ĕt ĭn ūltĭmă nūmēn.5

Sōl tĭbĭ fēlīcēs făcĭēt spēs pērpĕtĕ nūtū:

ārs bŏnă iūstĭtĭae ēt dīvūm vīcīnă dĕcōrī

lārgī dōnă bŏnī caēlō căpĭt; īnflŭĭt īllūc

vōtă quŏd ōptārīnt pĭĕtātīs. cānă sŭbībīt

sānctă Cĕrēs; tēllūs rēddīt Bāchēĭă lāpsă10

rīvīs dōnă sŭīs; nōn Eūri ē flāmĭnĕ tūrbānt

ēnōrmēs pĕlăgūs; stāt mītīs prīncĭpĕ nōtō

rēs pēr iūstă vĭgēns ōrīs, quā sīgnă Bŏōtēn

ūltĭmă cōnsŏcĭā tōllūnt īn sīdĕră dēxtrā.

Māxĭmĕ, iūstĭtĭaē lūmēn, cōncōrdĭa ĕt ōmēn15

pācĭfĭcūm tē tōtă cŭpīt iām saūcĭa ĕt ōrāt

rēs fēssās cĭtŏ pācĕ lĕvēs. tū iūngĕ sĕrēnī

ōrbīs vōtă tŭī, gēntēs sĭbĭ iūngĕ vŏlēntēs.

CONSTANTINEPATERTVMVNDIGLORIACONSVL

ECCETVORENOVATADABISTOTAPERTALABORE

REGNAPERINNVMERASGENTESMOXCARVSEOIS

TOTPOPVLISPIAIVRAFERESETSOLVSINOMNI

AVGVSTVSMVNDOSPARGESETINVLTIMANVMEN

SOLTIBIFELICESFACIETSPESPERPETENVTV

ARSBONAIVSTITIAEETDIVVMVICINADECORI

LARGIDONABONICAELOCAPITINFLVITILLVC

VOTAQVODOPTARINTPIETATISCANASVBIBIT

SANCTACERESTELLVSREDDITBACHEIALAPSA

RIVISDONASVISNONEVRIEFLAMINETVRBANT

ENORMESPELAGVSSTATMITISPRINCIPENOTO

RESPERIVSTAVIGENSORISQVASIGNABOOTEN

VLTIMACONSOCIATOLLVNTINSIDERADEXTRA

MAXIMEIVSTITIAELVMENCONCORDIAETOMEN

PACIFICVMTETOTACVPITIAMSAVCIAETORAT

RESFESSASCITOPACELEVESTVIVNGESERENI

ORBISVOTATVIGENTESSIBIIVNGEVOLENTES

VERSVS INTEXTI

Cērtă sălūs rērūm prōlēs īnvīctă Tŏnāntīs

ōrbī tū rĕnŏvās fēlīcīs tēmpŏră saēclī

aūrĕă iūstĭtĭaē tērrīs īnsīgnĭă dōnās.

CERTA SALVS RERVM PROLES INVICTA TONANTIS

ORBI TV RENOVAS FELICIS TEMPORA SAECLI

AVREA IVSTITIAE TERRIS INSIGNIA DONAS

CARMEN XIII

Prīncēps bĕātĕ, plăcĭdō sŭb āxĕ iāmnūnc

iūstīs, sĕrēnĕ, pŏpŭlīs făvēntĕ mūndō

vīctōr trĭūmphă trĭbŭēns, sălūbrĕ nūmēn,

saēclīs ămōrĕ dŏmĭnāns pĕrēnnĕ faūstīs,

aūctōr sălūtĭs, Ŏrĭēns quĭētŭs ībīt.5

Vōtīs făvēntĕ dŏmĭnī sŭpērnĕ dēxtrā,

gaūdēt sŭbīrĕ plăcĭdūm rĕgēntĭs ōmēn;

vīrtūs vĭgōrĕ rădĭāns sĕrēnă praēstāt

sānctīs vĭdērĕ sŭpĕrīs rĕmōtă mūndī,

tōtūm sŭb ōrbĕ mŏdĕrāns sălūbrĕ nūmēn,10

vīncēns ŭbīquĕ sŭpĕrō făvēntĕ nūtū,

saēclūm pĕr ōmnĕ dŏmĭnāns, bĕātĕ, sōlūs.

PRINCEPSBEATEPLACIDOSVBAXEIAMNVNC

IVSTISSERENEPOPVLISFAVENTEMVNDO

VICTORTRIVMPHATRIBVENSSALVBRENVMEN

SAECLISAMOREDOMINANSPERENNEFAVSTIS

AVCTORSALVTISORIENSQVIETVSIBIT

VOTISFAVENTEDOMINISVPERNEDEXTRA

GAVDETSVBIREPLACIDVMREGENTISOMEN

VIRTVSVIGORERADIANSSERENAPRAESTAT

SANCTISVIDERESVPERISREMOTAMVNDI

TOTVMSVBORBEMODERANSSALVBRENVMEN

VINCENSVBIQVESVPEROFAVENTENVTV

SAECLVMPEROMNEDOMINANSBEATESOLVS

VERSVS INTEXTI

Pius Augustus Constantinus

PIVS AVGVSTVS CONSTANTINVS

CARMEN XV

Sānctĕ, dĕcūs mūndī | āc rērūm sūmmă sălūtīs,

lūx pĭă tērrārūm, tē sōlō prīncĭpĕ saēclīs

īmmēnsūm gaūdērĕ bŏnīs dătŭr. aūrĕă vēnīt

sūmmō mīssă dĕō, fūsīs pătĕr ālmĕ, tўrānnīs

iūstĭtĭa īn tērrās ēt glōrĭă cāndĭdă vērī;5

tēquĕ dŭcē măgĕ grātă fĭdēs ēt iūră rĕnātă;

tōtăquĕ, pērcūlsīs īngēntī mōlĕ tўrānnīs,

āspĕră vīs pŏsĭta ēst bēllī. rēs Ītălă iūrĕ

scēptră dăbīt pŏpŭlīs. vōtō pĭŭs ōrbĭs Ĕōī,

Aūgūste, ĭnvīctūs mūndī trānsībĭs ĭn ōrās;10

tēquĕ sŭplēx tōtīs dŭcĭbūs stīpātă Sўēnē

ōrāt iūră, cŭpīt lūcīs sĭbĭ gaūdĭă nōstraē,

ōptăt, ămāt. fāllāx, ēn, pērfĭdă tēlă fŭgārūm

Pārthūs dēpŏsŭīt; rŭĭt ōrīs ūndĭquĕ rūbrī

lītŏrĭs aēthĕrĭo ē nūtū cērtāmĭne ămōrīs15

Mēdŭs; Ărābs mōx ōmnĭs ŏvāt laūdārĕ sĕrēnī

ōrīs lūstră tŭī, dāt vērīs, sānctĕ, trŏpaēīs

haēc, măgĕ fēlīcēs tĭtŭlōs, ūt vīncăs ămōrĕ

aūrĕă. pērpĕtŭō rēstaūrāns saēcŭlă mūndō.

Īndŭs ĕt Aūrōraē mīlēs, quōs flūmĭnĕ Nīlūs20

tāngīt, fēcūndīs vēntūrūs frūgĭfĕr ūndīs,

ōrāntēs pĭă iūră pĕtēnt; gēns nōbĭlĭs ōrtū

Aēthĭŏpēs cūnctī pārēnt; ōptātăquĕ mūndō

tēmpŏră laētă dĕdīt nōbīs fēlīcĭtăs aēvī.

Ēn, sŭplĭcēs Pērsaē iūrā sĭbĭ rēgĭă nōlūnt,25

tē dŏmĭnūm mālūnt, fūsī tŭă sēmpĕr ădōrānt

ōră, sŭīs cŭpĭūnt tōtīs sĭbĭ cēdĕrĕ rēgnīs.

Tū pĭŭs ēt iūstī vērē mĕmŏr, īnclĭtĕ, laētīs

dā rēspōnsă; bŏnō sēmpēr mītīssĭmŭs ōrbīs

īmpērtīrĕ tŭūm clēmēntĕr ĕt āddĭtŏ nūmēn.30

Sīnt măgĕ fēlīcēs, părĭtēr quōs, ālmĕ, tŭērĕ,

ēt rĕpărātă iŭgāns maēstī dīvōrtĭă mūndī,

ōrbēs iūngĕ părēs; dēt lēgēs Rōmă vŏlēntīs

prīncĭpĕ te īn pŏpŭlōs; mītī fēlīcĭŭs aēvō

ōmnĭă laētēntūr flōrēntĭbŭs aūrĕă rēbūs.35

SANCTEDECVSMVNDIACRERVMSVMMASALVTIS

LVXPIATERRARVMTESOLOPRINCIPESAECLIS

IMMENSVMGAVDEREBONISDATVRAVREAVENIT

SVMMOMISSADEOFVSISPATERALMETYRANNIS

IVSTITIAINTERRASETGLORIACANDIDAVERI

TEQVEDVCEMAGEGRATAFIDESETIVRARENATA

TOTAQVEPERCVLSISINGENTIMOLETYRANNIS

ASPERAVISPOSITAESTBELLIRESITALAIVRE

SCEPTRADABITPOPVLISVOTOPIVSORBISEOI

AVGVSTEINVICTVSMVNDITRANSIBISINORAS

TEQVESVPLEXTOTISDVCIBVSSTIPATASYENE

ORATIVRACVPITLVCISSIBIGAVDIANOSTRAE

OPTATAMATFALLAXENPERFIDATELAFVGARVM

PARTHVSDEPOSVITRVITORISVNDIQVERVBRI

LITORISAETHERIOENVTVCERTAMINEAMORIS

MEDVSARABSMOXOMNISOVATLAVDARESERENI

ORISLVSTRATVIDATVERISSANCTETROPAEIS

HAECMAGEFELICESTITVLOSVTVINCASAMORE

AVREAPERPETVORESTAVRANSSAECVLAMVNDO

INDVSETAVRORAEMILESQVOSFLVMINENILVS

TANGITFECVNDISVENTVRVSFRVGIFERVNDIS

ORANTESPIAIVRAPETENTGENSNOBILISORTV

AETHIOPESCVNCTIPARENTOPTATAQVEMVNDO

TEMPORALAETADEDITNOBISFELICITASAEVI

ENSVPLICESPERSAEIVRASIBIREGIANOLVNT

TEDOMINVMMALVNTFVSITVASEMPERADORANT

ORASVISCVPIVNTTOTISSIBICEDEREREGNIS

TVPIVSETIVSTIVEREMEMORINCLITELAETIS

DARESPONSABONOSEMPERMITISSIMVSORBIS

IMPERTIRETVVMCLEMENTERETADDITONVMEN

SINTMAGEFELICESPARITERQVOSALMETVERE

ETREPARATAIVGANSMAESTIDIVORTIAMVNDI

ORBESIVNGEPARESDETLEGESROMAVOLENTIS

PRINCIPETEINPOPVLOSMITIFELICIVSAEVO

OMNIALAETENTVRFLORENTIBVSAVREAREBVS

VERSVS INTEXTI

Summi Dei auxiliio nutuque perpetuo tutus

orbem totum pacavit trucidatis tyrannis

Constantinus Pius aeternus imperator

reparator orbis

SVMMI DEI AVXILIO NVTUQUE PERPETVO TVTVS

ORBEM TOTVM PACAVIT TRVCIDATIS TYRANNIS

CONSTANTINVS PIVS AETERNVS IMPERATOR

REPARATOR ORBIS

CARMEN XVII

Dīssŏnă cōnēxīs aūdēt cōmpōnĕrĕ vērbīs

ōmĭnĕ mēns ēlātă bŏnō. iŭvăt īnclўtă līnguaē

mūnĕră Grāiōrūm Mūsā mŏdŭlāntĕ nŏvārĕ,

īnquĕ vĭcēm, vērsū cĕcĭnīt quaē fōrtĕ Lătīnō,

nūnc ălĭō tēxtū Graēcōrum īn cārmĭnă dūcī,5

ōrdĭne ŭt īn dŭplĭcēm nēctātūr līttĕră vōcēm.

Nūnc ăgĕ fēcūndaē rĕsĕrēnt pūlchērrĭmă Mūsaē;

ōrĕ sŏnēt dŏcĭlī chĕlўs īnclўtă cārmĭnă Phoēbī:

spēm rērūm iūstūmquĕ cănām sūmmāmquĕ sălūtīs

tē dŏmĭnūm, bŏnă dōnă dĕī, tē, māgnĕ, părēntēm10

Rōmānūm, grātūmque ōrbēm tĭbĭ, māxĭmĕ, sēmpēr,

ōmnĭă quōd cērtā rēspīrānt mēntĕ quĭētēm.

Cūm plăcĭdī spēctēnt hōstīlēs mīllĕ trĭūmphōs,

ōmnĭă plēnă bŏnīs tŭă, Cōnstāntīnĕ, Quĭrītēs,

nīl sĭbĭ crēdĭdĕrīnt cārūm măgĕ tē, dĕcŭs ōrbīs.15

Sērvātōs Tўrĭī sē sēmpēr vīndĭcĕ dēxtrā

tē dŏmĭno ēxūltānt; trānquīllīs cārĭŏr ūrbī

Āfrĭcă tēmpŏrĭbūs pŏtĭtūr sērvātă quĭētĕ,

nūnc sē fēlīcēm, nūnc sē sūb nūmĭnĭs ārcĕ

tūtām, quōd Cārthāgŏ dĕcūs vĕnĕrābĭlĕ gēstāt,20

iūrĕ pŭtāt: tāntūm fātīs, lūx īnclўtă, praēstāt

nōbĭlĕ tē dŏmĭnō nōmēn; spēs ēt dĕcŭs ālmūmst.

Ōmnĭs ăb Ārctōīs plăgă fīnĭbŭs hōrrĭdă Caūrō

pācĭs ămāt cāna ēt cōmpērtă pĕrēnnĭă iūră,

ēt tĭbĭ fīdă tŭīs sēmpēr bĕnĕ mīlĭtăt ārmīs,25

rēsquĕ gĕrīt vīrtūtĕ tŭās pŏpŭlōsquĕ fĕrōcēs

prōpēllīt caēdītque, hābēns tĭbĭ dēbĭtă rātă,

ēt tŭă vīctōrēs sōrs āccĭpĭt. hīnc tĭbĭ fōrtēs

tēquĕ dŭce īnvīctaē | āttōllūnt sīgnă cŏhōrtēs;

ūndĭquĕ tē cŏmĭtātă dĕī pĭă nūmĭnă sūmmī30

ōmnĭbŭs ūltōrēm praēbēnt, ēt iūră fĭdēmquĕ,

ālmĕ, tŭā spēctānt: rēspōndēnt ōmnĭă vōtīs.

Ūndĭquĕ pācātīs sālvātōr māxĭmă rēbūs

gaūdĭă praēstābīs, dăbĭs ōtĭă vīctŏr ĭn ōrbĕ;

vīrtūtūm mĕrĭtīs vīcēnnĭă praēcĭpĕ vōtă.35

Saēclōrūm crēvīt gĕmĭnō spēs Caēsărĕ cērtă,

tūque, ō sānctĕ părēns, ōlīm pōst mīllĕ trŏpaēă,

ō lūx Aūsŏnĭdūm, dīspōnē scēptră nĕpōtūm.

DISSONACONEXISAVDETCOMPONEREVERBIS

OMINEMENSELATABONOIVVATINCLYTALINGVAE

MVNERAGRAIORVMMVSAMODVLANTENOVARE

INQVEVICEMVERSVCECINITQVAEFORTELATINO

NVNCALIOTEXTVGRAECORVMINCARMINADVCI

ORDINEVTINDVPLICEMNECTATVRLITTERAVOCEM

NVNCAGEFECVNDAERESERENTPVLCHERRIMAMVSAE

ORESONETDOCILICHELYSINCLYTACARMINAPHOEBI

SPEMRERVMIVSTVMQVECANAMSVMMAMQVESALVTIS

TEDOMINVMBONADONADEITEMAGNEPARENTEM

ROMANVMGRATVMQVEORBEMTIBIMAXIMESEMPER

OMNIAQVODCERTARESPIRANTMENTEQVIETEM

CVMPLACIDISPECTENTHOSTILESMILLETRIVMPHOS

OMNIAPLENABONISTVACONSTANTINEQVIRITES

NILSIBICREDIDERINTCARVMMAGETEDECVSORBIS

SERVATOSTYRIISESEMPERVINDICEDEXTRA

TEDOMINOEXVLTANTTRANQVILLISCARIORVRBI

AFRICATEMPORIBVSPOTITVRSERVATAQVIETE

NVNCSEFELICEMNVNCSESVBNVMINISARCE

TVTAMQVODCARTHAGODECVSVENERABILEGESTAT

IVREPVTATTANTVMFATISLVXINCLYTAPRAESTAT

NOBILETEDOMINONOMENSPESETDECVSALMVMST

OMNISABARCTOISPLAGAFINIBVSHORRIDACAVRO

PACISAMATCANAETCOMPERTAPERENNIAIVRA

ETTIBIFIDATVISSEMPERBENEMILITATARMIS

RESQVEGERITVIRTVTETVASPOPVLOSQVEFEROCES

PROPELLITCAEDITQVEHABENSTIBIDEBITARATA

ETTVAVICTORESSORSACCIPITHINCTIBIFORTES

TEQVEDVCEINVICTAEATTOLLVNTSIGNACOHORTES

VNDIQVETECOMITATADEIPIANVMINASVMMI

OMNIBVSVLTOREMPRAEBENTETIVRAFIDEMQVE

ALMETVASPECTANTRESPONDENTOMNIAVOTIS

VNDIQVEPACATISSALVATORMAXIMAREBVS

GAVDIAPRAESTABISDABISOTIAVICTORINORBE

VIRTVTVMMERITISVICENNIAPRAECIPEVOTA

SAECLORVMCREVITGEMINOSPESCAESARECERTA

TVQVEOSANCTEPARENSOLIMPOSTMILLETROPAEA

OLVXAVSONIDVMDISPONESCEPTRANEPOTVM

VERSVS INTEXTI

Domino nostro Constantino perpetuo Augusto

Νεῖˉμέˉν σοιˉ βα˘σι˘λεῖˉ Χριˉστὸˉς καὶˉ σοῖˉς τε˘κέ˘εˉσσι˘

τίˉμι˘ο˘ν εὐˉσε˘βί˘ηˉς κρα˘τέ˘ειˉν ἀ˘ρε˘τῆˉς τε˘ βρα˘βεῖˉοˉν

εὐˉνο˘μί˘ηˉς ἄˉρχειˉν τε˘ καὶ˘ Αὐˉσο˘νί˘οιˉσι˘ν ἀ˘νάˉσσειˉν

DOMINO NOSTRO CONSTANTINO PERPETVO AVGVSTO

NΕΙΜΕΝ ΣΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣOΙΣ ΤΕΚΕΕΣΙ

ΤΙΜΙΟΝ ΕΥΣΕΒΙΗΣ ΚΡΑΤΕΕΙΝ ΑΡΕΤΗΣ ΤΕ ΒΡΑΒΕΙΟΝ

ΕΥΝΟΜIΗΣ ΑΡΧΕΙΝ ΤΕ ΚΑI AΥΣΟΝΙΟΙΣΙΝ ΑΝΑΣΣΕΙΝ

CARMEN XIX

Ālmĕ, tŭās laūrūs aētās sūstōllĕt ĭn āstră;

lūcĕ tŭā sīgnēs fāstūs, sĭnĕ līmĭtĕ cōnsūl.

Mārtĕ sĕrēnŭs hăbēs rēiēctō mūnĭă Grāiūm,

ēt Mēdī praēstās īn cēnsūm scēptră rĕdīrĕ.

Tōrvă Gĕtās cāmpō clārūs ūt lūmĭnă pērdīt,5

vūlt cūrvō tūrmaē fēlīx sŭă cōmmĭnŭs īctū

Ārmĕnĭī dūx fērrĕ lĕvīs, sōl, tē quŏquĕ pīlă.

Sīc ēt vīctă rĕfērt ēxōrtōs Dācĭă Frāncōs.

Lēgē tūūs tōnsŏ Rhĕnūs tĭbĭ gērmĭnăt ēxūl

āgmĭnă, tēlōrūm sŭbĕānt quī mūrmŭrĕ bēllă.10

Vīncĕrĕ flōrēntī Lătĭālēs Sārmătă dūctū

rēx tĭbĭ pōssĕ Gĕtās vīsō dāt līmĭtĕ, | ūltōr.

Vīdīt tē, sūmmūm cŏlŭmēn, quā vēlĭfĕr aēstū

sērŭs ĭn Ōcĕănī prēssīt iŭgă Nŷsĭă pōntūs,

ātquĕ rŭdīs rădĭī scīt lūx ēxōrtă trŏpaēă.15

Ēn, gaūdēnt pĭĕtāte ălĭī pārs pērpĕtĕ pācĕ.

Tū vātēm fīrmēs dīctūs, tē nūnc lўră cāntēt:

aūctă dĕō vīrtūs Mūsās măgĭs ōrnăt ăpērtă.

Sōlūm vōtă nŏtīs lātē sŭă Rōmŭlă dāt plēbs?

Sānctă tŭīs ălĭō pērmīscēt vōtă trŏpaēīs20

vīsĭtŭr ēt crēscīt pīctōrūm grātĭă cāntū.

Sīt vīs vīcīnīs, pēr Thūlēn grātĭă pōllēns.

Tālīs fīxă sŭīs sīgnīs lўră mūnĕră gēstāt,

ōrsă părī vātēs quaē pērfērt, Dēlĭĕ, rŷthmō.

Lūmĭnĕ mūrĭcĕō vĕnĕrāndūs dūx ĕrĭt ūt Sōl25

lēgĭbŭs ūt Iānī tĕnĕās ăvŭs ōrbĕ trĭbūnāl,

ēgrĕgĭōs tĭtŭlōs pĭĕtātĭs hăbēbĭs ămōrĕ.

Tōt frĕtă pācĭs ăpēx mūtārī mūnĕrĕ gaūdēt,

Īndĭă clāvĭgĕrī Lătĭūm vūlt tāngĕrĕ nāvī,

Nīlēūs mēssōr sŭă trādīt cāstră, vĕl āgmēn30

Ārctōs, quām Cārpī nōscēt vīx Haēmŭs, ĭn ōrā.

Sīc īstīs cūltūs īn rēm cūrvāntĭbŭs ēnsēs

tē nĭvĕā iŭvăt ārcĕ frŭī. Pōntī dĕcŭs aūgēt,

Rōmă sŏrōr, vĕtĕrēs Tūscōs, quōs ōrĕ tŭēmūr.

Ālmĕ, tŭās laūrūs aētās sūstōllĕt ĭn āstră.35

ALMETVASLAVRVSAETASSVSTOLLETINASTRA

LVCETVASIGNESFASTVSSINELIMITECONSVL

MARTESERENVSHABESREIECTOMVNIAGRAIVM

ETMEDIPRAESTASINCENSVMSCEPTRAREDIRE

TORVAGETASCAMPOCLARVSVTLVMINAPERDIT

VVLTCVRVOTVRMAEFELIXSVACOMMINVSICTV

ARMENIIDVXFERRELEVISSOLTEQVOQVEPILA

SICETVICTAREFERTEXORTOSDACIAFRANCOS

LEGETVVSTONSORHENVSTIBIGERMINATEXVL

AGMINATELORVMSVBEANTQVIMVRMVREBELLA

VINCEREFLORENTILATIALESSARMATADVCTV

REXTIBIPOSSEGETASVISODATLIMITEVLTOR

VIDITTESVMMVMCOLVMENQVAVELIFERAESTV

SERVSINOCEANIPRESSITIVGANYSIAPONTVS

ATQVERVDISRADIISCITLVXEXORTATROPAEA

ENGAVDENTPIETATEALIIPARSPERPETEPACE

TVVATEMFIRMESDICTVSTENVNCLYRACANTET

AVCTADEOVIRTVSMVSASMAGISORNATAPERTA

SOLVMVOTANOTISLATESVAROMVLADATPLEBS

SANCTATVISALIOPERMISCETVOTATROPAEIS

VISITVRETCRESCITPICTORVMGRATIACANTV

SITVISVICINISPERTHVLENGRATIAPOLLENS

TALISFIXASVISSIGNISLYRAMVNERAGESTAT

ORSAPARIVATESQVAEPERFERTDELIERYTHMO

LVMINEMVRICEOVENERANDVSDVXERITVTSOL

LEGIBVSVTIANITENEASAVVSORBETRIBVNAL

EGREGIOSTITVLOSPIETATISHABEBISAMORE

TOTFRETAPACISAPEXMVTARIMVNEREGAVDET

INDIACLAVIGERILATIVMVVLTTANGERENAVI

NILEVSMESSORSVATRADITCASTRAVELAGMEN

ARCTOSQVAMCARPINOSCETVIXHAEMVSINORA

SICISTISCVLTVSINREMCVRVANTIBVSENSES

TENIVEAIVVATARCEFRVIPONTIDECVSAVGET

ROMASORORVETERESTVSCOSQVOSORETVEMVR

ALMETVASLAVRVSAETASSVSTOLLETINASTRA

VERSVS INTEXTI

Ālmĕ tŭās laūrūs aētās sūstōllĕt ĭn āstră

aūrĕă lūx vātūm sīlvaē mĭhĭ praēmĭă sērvā

aūctă Dĕō vīrtūs Mūsās măgĭs ōrnăt ăpērtă

aūrĕă vīctōrēs pĭĕtās sŏnăt ūbĕrĕ līnguā

Āŏnĭōs lătĭcēs pĭĕtās iŭvăt ārmăquĕ dīvă

Aūgūstī flōrēm pĭĕtās iŭvăt ārmă trŏpaēă

Āŏnĭī frŭtĭcēs pĭĕtās iŭvăt ūbĕrĕ glaēbā

ALME TVAS LAVRVS AETAS SVSTOLLET IN ASTRA

AVREA LVX VATVM SILVAE MIHI PRAEMIA SERVA

AVCTA DEO VIRTVS MVSAS MAGIS ORNAT APERTA

AVREA VICTOREM PIETAS SONAT VBERE LINGVA

AONIOS LATICES PIETAS IVVAT ARMAQUE DIVA

AVGVSTI FLOREM PIETAS IVVAT ARMA TROPAEA

AONII FRVTICES PIETAS IVVAT UBERE GLAEBA

CARMEN XX

Prōdēntūr mĭnĭō caēlēstĭă sīgnă lĕgēntī.

Cōnstāntīnĕ, dĕcūs mūndī, lūx aūrĕă saēclī,

quīs tŭă mīxtă cănāt mīrā pĭĕtātĕ trŏpaēă

ēxūltāns, dūx sūmmĕ, nŏvīs mĕă pāgĭnă vōtīs,

aēmŭlă quām Clărĭī gĕnĭtōrīs Cāllĭŏpēaē5

cōmpŏsŭīt tālī nūnc mēns pērfūsă lĭquōrĕ?

Vērsĭfĭcās Hĕlĭcōn īn gaūdĭă prōlŭăt ūndās,

clēmēntīquĕ nŏvūm nūmēn dē pēctŏrĕ vērsēt,

nāmque ĕgŏ māgnănĭmī dīcām nŭmĕrōsă cănēndō

scēptră dŭcīs. Gāzzaē nōbīs dāt Graēcĭă dōnă,10

saēclăquĕ Blēmmўĭcō sŏcĭālī līmĭtĕ fīrmās,

Rōmŭlă lūx. Cōndīgnă nŏvīs flōrēntĭă vōtīs

vōtō scrīptă cănō. Tālī Mārs cārdĭnĕ tēctō

iām bēllīs tōtūm Mŷseūm pērplēctĕrĕ cīvēm

ūt pătĕāt Rŭbĭcōn părĭlī pĕtĭt aēthĕră iūrĕ.15

Nūnc fēlīx prŏprĭōs pācīs mē scrūpĕă vīsūs

iām stĭmŭlāt sīgnīs ēxūltāns Mūsă nŏtārĕ,

gaūdĭă laētūs nūnc pēr mē nŏtăt āvĭă Phoēbūs

rētītō quŏquĕ tēxtă nŏvō cănĕ laūrĕă plēctrō,

ārtĕ nŏtīs pīctā fēlīcĭă saēcŭlă plaūdēns.20

Sīc aēstūs vātēs fīdō dŭcĕ, Pŷthĭĕ, cārpēns

nūnc tūtūs cōntēmnāt, sūmmĕ, prŏcāx; ĕgŏ vērŏ

nūnc mărĕ Sīgaēūm vălĕām bĕnĕ frāngĕrĕ rēmō,

cārbăsă Nōctĭfĕrūm tōtūm sī scrūpĕă tēndō,

pūlpĭtă dēpōrtāns. vīsām cōntēxĕrĕ nāvēm25

Mūsă sĭnīt; cōniūnctă tŭō spēs īnclĭtă vōtō.

Mēntēm pēr tōrtūm fēssām nōn frāngăt hĭūlcō

laūs mĕă fīctă pĕdē stāns māgnā mōlĕ dŏcēndī.

Sīgnă pălām dīcām laētīssĭmă flūmĭnĕ sānctō,

mēntĕ bŏnā; cōntēmnāt, sūmmīs cūm sĭbi ăgōnēm30

vōtīs pōst frāctūm Mārtēm clēmēntĭă rēddēt?

Sīc nōbīs lēctō quō crēscūnt aūrĕă saēclă

mōx Lătĭō vīncēns iām bīs vīcēnnĭă rēddēs,

cārmĭnĕ quaē pĭĕtās mīrō dē nōmĭnĕ fōrmēt.

Flōrĕ nŏtāns vōtūm vărĭō dāt pāgĭnă fēlīx,35

Aūgūstaē sŏbŏlīs mĕmŏrāns īnsīgnĭă fātă.

Iūdĭcĕ tē vēl tēstĕ pĭō cōndīgnă părēntīs

iūngēntūr tĭtŭlīs fēlīcĭă fāctă nĕpōtūm.

PRODENTVRMINIOCAELESTIASIGNALEGENTI

CONSTANTINEDECVSMVNDILVXAVREASAECLI

QVISTVAMIXTACANATMIRAPIETATETROPAEA

EXVLTANSDVXSVMMENOVISMEAPAGINAVOTIS

AEMVLAQVAMCLARIIGENITORISCALLIOPEAE

COMPOSVITTALINVNCMENSPERFVSALIQVORE

VERSIFICASHELICONINGAVDIAPROLVATVNDAS

CLEMENTIQVENOVVMNVMENDEPECTOREVERSET

NAMQVEEGOMAGNANIMIDICAMNVMEROSACANENDO

SCEPTRADVCISGAZZAENOBISDATGRAECIADONA

SAECLAQVEBLEMMYICOSOCIALILIMITEFIRMAS

ROMVLALVXCONDIGNANOVISFLORENTIAVOTIS

VOTOSCRIPTACANOTALIMARSCARDINETECTO

IAMBELLISTOTVMMYSEVMPERPLECTERECIVEM

VTPATEATRVBICONPARILIPETITAETHERAIVRE

NVNCFELIXPROPRIOSPACISMESCRVPEAVISVS

IAMSTIMVLATSIGNISEXVLTANSMVSANOTARE

GAVDIALAETVSNVNCPERMENOTATAVIAPHOEBVS

RETITOQVOQVETEXTANOVOCANELAVREAPLECTRO

ARTENOTISPICTAFELICIASAECVLAPLAVDENS

SICAESTVSVATESFIDODVCEPYTHIECARPENS

NVNCTVTVSCONTEMNATSVMMEPROCAXEGOVERO

NVNCMARESIGAEVMVALEAMBENEFRANGEREREMO

CARBASANOCTIFERVMTOTVMSISCRVPEATENDO

PVLPITADEPORTANSVISAMCONTEXERENAVEM

MVSASINITCONIVNCTATVOSPESINCLITAVOTO

MENTEMPERTORTVMFESSAMNONFRANGATHIVLCO

LAVSMEAFICTAPEDESTANSMAGNAMOLEDOCENDI

SIGNAPALAMDICAMLAETISSIMAFLVMINESANCTO

MENTEBONACONTEMNATSVMMISCVMSIBIAGONEM

VOTISPOSTFRACTVMMARTEMCLEMENTIAREDDET

SICNOBISLECTOQVOCRESCVNTAVREASAECLA

MOXLATIOVINCENSIAMBISVICENNIAREDDES

CARMINEQVAEPIETASMIRODENOMINEFORMET

FLORENOTANSVOTVMVARIODATPAGINAFELIX

AVGVSTAESOBOLISMEMORANSINSIGNIAFATA

IVDICETEVELTESTEPIOCONDIGNAPARENTIS

IVNGENTVRTITVLISFELICIAFACTANEPOTVM

VERSVS INTEXTI

Nāvĭtă nūnc tūtūs cōntēmnāt sūmmĕ prŏcēllās

Nīgrās nūnc tūtūs cōntēmnāt sūmmĕ prŏcēllās

Tūtūs cōntēmnāt sūmmīs cŭmŭlātă trŏpaēīs

Pūlsā mēntĕ mălā cōntēmnāt sūmmĕ prŏcēllās

Spē quŏquĕ Rōmă bŏnā cōntēmnāt sūmmĕ prŏcēllās

Roma felix floret semper votis tuis

NAVITA NVNC TVTVS CONTEMNAT SVMME PROCELLAS

NIGRAS NVNC TVTVS CONTEMNAT SVMME PROCELLAS

TVTVS CONTEMNAT SVMMIS CVMVLATA TROPAEIS

PVLSA MENTE MALA CONTEMNAT SVMMA PROCELLAS

SPE QVOQVE ROMA BONA CONTEMNAT SVMME PROCELLAS

ROMA FELIX FLORET SEMPER VOTIS TVIS

[??]ΤΗΝ ΝΑΥΝ ΑΕΙ ΚΟΣΜΟΝ ΣΕ ΔΕ ΑΡΜΕΝΟΝ ΕΙΝΙ ΝΟΜΙΖΙΝ

ΘΟΥΡΟΙΣ ΤΕΙΝΕΙΝΟΜΕΝΟΝ ΣΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΑΝΕΜΟΙΣ[??]

CARMEN XXII

Paūcă quĭdēm cĕcĭnī fōrs frīvŏlă; | hīs quŏquĕ iūngām

lūdĭcră: sīc nōstrā pāngēt tŭă iūssă Cămēnă.

Āmbĭĕt haēc claūdēns fēlīcīs nūmĭnĕ Phoēbī

Cāllĭŏpē pārtītă nŏvīs sĭbĭ vīncŭlă cūrīs,

flēxĭbŭs ūt prīmīs dīscōrdī rēgŭlă cūltū5

hīnc ălĭā sŏnĕt ārtĕ sŭpēr Pŷthōĭă flēxūs.

Sīc făcĭēs, tŏtĭēns cūm cōnfīrmāvĕrĭt aēstūs,

sīc ănĭmūs nēc vīctŭs ĭnērs sīt saūcĭŭs. Īrīm

īmplērī vărĭās mĕtrĭcaē grăvĭōrĭs ŏb ārtēs

tāndēm nōssĕ dĕī mĕdĭtāntēm vīx lĭcĕt aēstūs;10

rītĕ vĕlīt, mētrō dum īn āgmĭnĕ cōlŏcăt āstrī

ēffĭgĭēm, trĕpĭdōquĕ părāns sērmōnĕ lătēntēr

dīcĕrĕ nēc mĕtŭēns vīnctō sīc ōmnĭa ăb ōrtū

pāngĕrĕ. sēd rūrsūm Bāssūs nūnc prōdĕrĕ cārmēn

īmpĕrăt: hīc dŏcĭlīs Mūsaē dē fōntĕ mĕābūnt15

ōrdĭnĕ Cāstălĭō tēxtī pēr nōmĭnă vērsūs.

PAVCAQVIDEMCECINIFORSFRIVOLAHISQVOQVEIVNGAM

LVDICRASICNOSTRAPANGETTVAIVSSACAMENA

AMBIETHAECCLAVDENSFELICISNVMINEPHOEBI

CALLIOPEPARTITANOVISSIBIVINCVLACVRIS

FLEXIBVSVTPRIMISDISCORDIREGVLACVLTV

HINCALIASONETARTESVPERPYTHOIAFLEXVS

SICFACIESTOTIENSCVMCONFIRMAVERITAESTVS

SICANIMVSNECVICTVSINERSSITSAVCIVSIRIM

IMPLERIVARIASMETRICAEGRAVIORISOBARTES

TANDEMNOSSEDEIMEDITANTEMVIXLICETAESTVS

RITEVELITMETRODVMINAGMINECOLOCATASTRI

EFFIGIEMTREPIDOQVEPARANSSERMONELATENTER

DICERENECMETVENSVINCTOSICOMNIAABORTV

PANGERESEDRVRSVMBASSVSNVNCPRODERECARMEN

IMPERATHICDOCILISMVSAEDEFONTEMEABVNT

ORDINECASTALIOTEXTIPERNOMINAVERSVS

VERSVS INTEXTI

Publilius Optatianus porfirius haec lusi

Ōmnĕ gĕnūs mētrī tĭbĭ pāngēns ōptĭmĕ Bāssĕ

Hīc vērsūs vărĭō cŏlōrĕ dīspār

PVBLILIVS OPTATIANVS PORFIRIVS HAEC LVSI

OMNE GENVS METRI TIBI PANGENS OPTIME BASSE

HIC VERSVS VARIO COLORE DISPAR

CARMEN XXIII

Mīrum ŏpŭs ēst cūnctōs ēt tālēs ēdĕrĕ vērsūs,

sīcquĕ lŏcāre hĕdĕrīs. Paūlūm tū, dīĕ, rŏgātūs

mōx ădĕs. ēn quōrsūm răpĭēs, quī praēbĕŏ fīxās?

Sūm tŭŭs, ēt prīmīs tŭă dīscĭmŭs, ūt trĭă fēlīx

nēc fāllāx trĭbŭēns aūdāci īn mūnĕrĕ clārūm5

aēquĭpĕrēs ănĭmūm. nūnc Clīō cārmĭnă fīrmēt.

Quī pŏtĕrūnt pāngī? pōnām ceū stāmĭnă nōrmās,

quaē vērrānt sēsē, quaē vīncŭlă mītĭă cūrēnt?

Tū dăbĭs hās vīrēs; tŭă rūrsūm cōnsĕrĕ praēmiă.

Aūsĭbŭs īn māgnīs laēta ād cōntrārĭă cūrrās.10

Āŏnĭdūm nām fōntĕ grăvī mĭcăt ārs nŏvă vēnīs.

Īmmānēst prōrsum āmplēxu aūt tōt ōcĭŭs ōrās

prōspĭcĕrē, plāntārĕ mŏdōs, īnmīttăt ŭtī tūm

ēt prōiiēctă nĕcēt cōnsūmto īnglōrĭă lībrō.

Sī săpĭūnt ēt nōstrā cuī sūccrēscĕre ăcūmēn15

praēsŏlĭdūm dēnsūmque ănĭmī dēdūcĕrĕ vīvă,

cōngrŭĕrē cērnānt stŭdĭōsē, quī bŏnă cāllēs

lēgĭbŭs ābstrūsīs, quōd cārmĭnă cōnspĭcŏr ā tē,

blānde ănĭmī iūdēx, quī mōrĭbŭs ōmni ăgĭs aūctū;

praēmīro ōstēndīs stŭdĭa īn rēctōrĕ pŏlītă,20

treūsĭcŏlāsquĕ tŭōs, aūctūs laētābĭlĕ, sūmēns

īntŭĭtūm quō prōspĕră fācta āc gaūdĭă dōnēs

pūblĭcă: nīl prĭŭs ēst quōd vī | ēt nōmĭnĕ cūrās.

Fās sīt Sīdŏnĭī sēnsum īn pĕnĕtrālĕ pătrōnī

nōscĕrĕ quaē pōssīs. īllīc nĭtŏr ōcĭtĕr ēiūs25

cōndĭtŭr ābstrūsā gĕnĕrōsūm cōgĕrĕ cēnsūm

paūpērīĕ: flăgrānt gĕmĭnīs nŏvă gaūdĭă vōtīs.

Dīvĕs Ăpōllĭnĕīs dēaūrāt foēdĕră plēctrīs;

hīc nōvīt laūdēs dōctūs quaēque ōmĭnĕ tāntō

sūnt praēvīsă bŏnīs. tū dēxtēr prōtĭnŭs ēstŏ30

cūm sānctīs; īnsīstĕ fĭdē fēstīnŭs ĭn āmplūm.

Clēmēnti haēc nūtu Aūgūstūs tĭbĭ dōnă bĕātă

laūdātō trĭbŭēt, tē cōnsŭlĕ praēmĭă cōmplēt.

Hīnc tŭă tūnc fēstīs nōtī sēx nōmĭnă plaūsūs

plūrĭmŭs āc prūdēns rērūm quīs tōrpĕăt ūsūs35

dēgĕnĕri āb spē mōlītā plūs īngrŭĭt. hīnc iām

sūscĭpĕ vōto ălăcrī | hōc mūnūs, vīr bŏnĕ, clārē.

MIRVMOPVSESTCVNCTOSETTALESEDEREVERSVS

SICQVELOCAREHEDERISPAVLVMTVDIEROGATVS

MOXADESENQVORSVMRAPIESQVIPRAEBEOFIXAS

SVMTVVSETPRIMISTVADISCIMVSVTTRIAFELIX

NECFALLAXTRIBVENSAVDACIINMVNERECLARVM

AEQVIPERESANIMVMNVNCCLIOCARMINAFIRMET

QVIPOTERVNTPANGIPONAMCEVSTAMINANORMAS

QVAEVERRANTSESEQVAEVINCVLAMITIACVRENT

TVDABISHASVIRESTVARVRSVMCŌSEREPRAEMIA

AVSIBVSINMAGNISLAETAADCONTRARIACVRRAS

AONIDVMNAMFONTEGRAVIMICATARSNOVAVENIS

IMMANESTPRORSVMAMPLEXVAVTTOTOCIVSORAS

PROSPICEREPLANTAREMODOSINMITTATVTITVM

ETPROIIECTANECETCONSVMTOINGLORIALIBRO

SISAPIVNTETNOSTRACVISVCCRESCEREACVMEN

PRAESOLIDVMDENSVMQVEANIMIDEDVCEREVIVA

CONGRVERECERNANTSTVDIOSEQVIBONACALLES

LEGIBABSTRVSISQVODCARMINACONSPICORATE

BLANDEANIMIIVDEXQVIMORIBOMNIAGISAVCTV

PRAEMIROOSTENDISSTVDIAINRECTOREPOLITA

TREVSICOLASQTVOSAVCTVSLAETABILESVMENS

INTVITVMQVOPROSPERAFACTAACGAVDIADONES

PVBLICANILPRIVSESTQVODVIETNOMINECVRAS

FASSITSIDONIISENSVMINPENETRALEPATRONI

NOSCEREQVAEPOSSISILLICNITOROCITEREIVS

CONDITVRABSTRVSAGENEROSVMCOGERECENSVM

PAVPERIEFLAGRANTGEMINISNOVAGAVDIAVOTIS

DIVESAPOLLINEISDEAVRATFOEDERAPLECTRIS

HICNOVITLAVDESDOCTVSQVAEQVEOMINETANTO

SVNTPRAEVISABONISTVDEXTERPROTINVSESTO

CVMSANCTISINSISTEFIDEFESTINVSINAMPLVM

CLEMENTIHAECNVTVAVGVSTVSTIBIDONABEATA

LAVDATOTRIBVETTECONSVLEPRAEMIACOMPLET

HINCTVATVNCFESTISNOTISEXNOMINAPLAVSVS

PLVRIMVSACPRVDENSRERVMQVISTORPEATVSVS

DEGENERIABSPEMOLITAPLVSINGRVITHINCIAM

SVSCIPEVOTOALACRIHOCMVNVSVIRBONECLARE

VERSVS INTEXTI

Mīxtă pĕr āmfrāctūs dīdūcūnt cārmĭnă Mūsaē

seū cāncēllātōs spătĭa īn cōntrārĭă flēxūs

sĕrĭēm părāmŭs ōrdĭnārĕ | ācrĭūs

ămōr pŏēsīs spīssă gaūdĕt ēxĭgī

pōssīt cŏīrĕ dōctă rērŭm līmĭtē

ŏpūs tŭētūr nōn nĕcātă pārcĭtās

Spĕcĭōsă sānctă cūltū

bĕnĕ pīctă Mūsă mētrīs

brĕvĭtēr flŭās ŭt īstō

ŏpŭs ēst pĕr ārtă coētū

Aūdĕŏ plēnās

ēdĕrĕ fōrmās

pīctă nŏtābō

iūră Cămēnīs

MIXTA PER AMFRACTVS DIDVCVNT CARMINA MVSAE

SEV CANCELLATOS SPATIA IN CONTRARIA FLEXVS

SERIEM PARAMVS ORDINARE ACRIVS

AMOR POESIS SPISSA GAVDET EXIGI

POSSIT COIRE DOCTA RERVM LIMITE

OPVS TVETVR NON NECATA PARCITAS

SPECIOSA SANCTA CVLTV

BENE PICTA MVSA METRIS

BREVITER FLVAS VT ISTO

OPVS EST PER ARTA COETV

AVDEO PLENAS

EDERE FORMAS

PICTA NOTABO

IVRA CAMENIS

CARMEN XXIV

Īngĕmŭī grăvĭtēr, Graēcūm mĭsĕrātŭs ămīcūm,

cuī mĕă mēns, ādmīssă dŏlēns, cŭpĭt ōmnĭă fārī,

sōlŭs ŭt haēc ōccūltă lĕgēns sē cōncĭtĕt īră,

ūndĕ quĕāt plēxūm vīnclīs sōntēmquĕ tĕnērĕ,

sēd vītāns mūltōs, quōs foēda ād iūrgĭă cōiūx5

nōlŭĕrīt tēstēs, neū cāndĭdă fēmĭnă Graēcūm

mōx kārīs hĕbĕtēt tēlīs, nĭhĭl īmprŏbă cŷgnī

dēpŏsŭīssĕ vĭdēns Hĕlĕnām, cuī grātĭă bīnīs

māiŏr ădūltĕrĭīs. dō nōmĭnă cūnctă lĭbēntēr:

Mūsă sŏnāt Graēcīs. Frŷx cōiūx, crēdĕ cănēntī.10

INGEMVIGRAVITERGRAECVMMISERATVSAMICVM

CVIMEAMENSADMISSADOLENSCVPITOMNIAFARI

SOLVSVTHAECOCCVLTALEGENSSECONCITETIRA

VNDEQVEATPLEXVMVINCLISSONTEMQVETENERE

SEDVITANSMVLTOSQVOSFOEDAADIVRGIACOIVX

NOLVERITTESTESNEVCANDIDAFEMINAGRAECVM

MOXKARISHEBETETTELISNIHILIMPROBACYGNI

DEPOSVISSEVIDENSHELENAMCVIGRATIABINIS

MAIORADVLTERIISDONOMINACVNCTALIBENTER

MVSASONATGRAECISFRYXCOIVXCREDECANENTI

VERSVS INTEXTI

Μάˉρκε˘, τε˘ˉν ἄ˘λο˘χοˉν τὴˉν Ὑˉμνί˘δα˘ Νεῖˉλο˘ς ἐ˘λαύˉνειˉ

ΜΑΡΚΕ ΤΕΑΝ ΑΛΟΧΟΝ ΤΗΝ ΥΜΝΙΔΑ ΝΕΙΛΟΣ ΕΛΑΥΝΕΙ

CARMEN XXV

Ō quī Tārtărĕās pĕdĕ faūcēs prōtĕrĭs ālmō,

ō mĭsĕrātĕ tŭōs, quīs īgnĕă tēmplă sŭprēmī

ānnŭĭs ēssĕ pŏlī, pĭă lūcīs rēgnă pătērnaē,

tū vīrtūs aētērnă dĕī; tēcum ōmnĭă, Chrīstĕ,

tūnc pătĕr ēxōrsūs, cūm mōlēs ōbsĭtă pīgrō5

squālōre ēmērsīt, pŏsĭtōque ādrīsĭt ŏpērtō

ānte ōrtūs hŏmĭnūm; sānctō tū, dīvĕ, Tŏnāntī

sēcrētaē vīrēs, quēm tūtūm mēns gĕnĭtōrīs

sōlă tĕnēns prūdēnsquĕ dĕī dĕŭs īntĕrĭōrīs,

prīncĭpĭī sŏbŏlēm nūllīūs, vāstă crŭēntō10

quōd Mōrs rēgnābāt lētō, rătă gaūdĭă fūdīt

ōrĕ mĕdēllĭfĕrō, nēc poēnā pērpĕtĕ frāngī

dēpūlsōs hŏmĭnēs plăcŭīt nātālĭbŭs āstrīs;

tūm tū prōstrātīs vītaē vĭă, sēd tămĕn ōlīm

praēsāgo ādmŏnĭtū tē vātūm fātă cănēbānt.15

Tē, quĭă fēcūndūs pōrro ōrtūs ērrŏr ăgēbāt,

cōnsĭlĭi ūt sūmmām rērūm sătŏr ēdĭdĭt ōrĕ,

ō vērē pātrīs săpĭēntĭă, Chrīste; ŏpŭlēntō

ēxērtūs vērbō, dētrūsum īn vīncŭlă mōrtīs

mōx hŏmĭnēm sūmīs, quaēque ēst vīs ūnă sălūtī,20

īnfĭmă dīgnārē quōd nātūrae ōrdĭnĕ rēctō,

ūt pērcūlsă lĕvēs, īnclīnēre īpsĕ iăcēntī.

Nōn ē tērrēnō cōrpūs tĭbĭ pōndĕrĕ trāctūm,

praēcēlsō sēd vīrgo ŭtĕrūm dē sēmĭnĕ fētă,

nēc sēgnī cŏĭtū nātūs, sēd cōniŭgĕ caēlōs,25

cōrpŏrĕūs vūltū, dĕŭs āctū: cāsŭs ŭtrūmquĕ.

Īnvītāns iūssa ēxēmplīs hŏmĭnīquĕ dĭcātūs

aēquālīs dŏmĭnūs, quĭă līs ŏnĕrōsă cădūcō

dīctă sĭt hūmānō, spērem ūt dīvīna ĭmĭtātū,

īpse hŏmĭnīs tĭtŭlō | īncēdīs, tēquĕ prŏfānīs,30

māxĭmĕ, Iūdaēīs plēctēndūm pōst pĭă mīllĕ

mūnĭă pērmīttīs, lētūmquĕ sălūbrĕ lŭīstī;

mōx nĕcăt hūmānās īn sē cărŏ pēndŭlă nōxās,

āt pătĕr īn sēdēs nātūm rĕcĭpītquĕ vĕhītquĕ.

Aētērnūm sālvīs sīgnūm dāt māchĭnă sācră.35

OQVITARTAREASPEDEFAVCESPROTERISALMO

OMISERATETVOSQVISIGNEATEMPLASVPREMI

ANNVISESSEPOLIPIALVCISREGNAPATERNAE

TVVIRTVSAETERNADEITECVMOMNIACHRISTE

TVNCPATEREXORSVSCVMMOLESOBSITAPIGRO

SQVALOREEMERSITPOSITOQADRISITOPERTO

ANTEORTVSHOMINVMSANCTOTVDIVETONANTI

SECRETAEVIRESQVEMTVTVMMENSGENITORIS

SOLATENENSPRVDENSQDEIDEVSINTERIORIS

PRINCIPIISOBOLEMNVLLIVSVASTACRVENTO

QVODMORSREGNABATLETORATAGAVDIAFVDIT

OREMEDELLIFERONECPOENAPERPETEFRANGI

DEPVLSOSHOMINESPLACVITNATALIBASTRIS

TVMTVPROSTRATISVITAEVIASEDTAMENOLIM

PRAESAGOADMONITVTEVATVMFATACANEBANT

TEQVIAFECVNDVSPORROORTVSERRORAGEBAT

CONSILIIVTSVMMAMRERVMSATOREDIDITORE

OVEREPATRISSAPIENTIACHRISTEOPVLENTO

EXERTVSVERBODETRVSVMINVINCVLAMORTIS

MOXHOMINEMSVMISQVAEQVSTVISVNASALVTI

INFIMADIGNAREQVODNATVRAEORDINERECTO

VTPERCVLSALEVESINCLINEREIPSEIACENTI

NONETERRENOCORPVSTIBIPONDERETRACTVM

PRAECELSOSEDVIRGOVTERVMDESEMINEFETA

NECSEGNICOITVNATVSSEDCONIVGECAELOES

CORPOREVSVVLTVDEVSACTVCASVSVTRVMQVE

INVITANSIVSSAEXEMPLISHOMINIQDICATVS

AEQVALISDOMINVSQVIALISONEROSACADVCO

DICTASITHVMANOSPEREMVTDIVINAIMITATV

IPSEHOMINISTITVLOINCEDISTEQPROFANIS

MAXIMEIVDAEISPLECTENDVMPOSTPIAMILLE

MVNIAPERMITTISLETVMQVESALVBRELVISTI

MOXNECATHVMANASINSECAROPENDVLANOXAS

ATPATERINSEDESNATVMRECIPITQVEVEHITQ

AETERNVMSALVISSIGNVMDATMACHINASACRA

VERSVS INTEXTI

Ōmnĭpŏtēns gĕnĭtōr tūque ō dīvīsĭŏ mīxtă

Fīlĭŭs ātquĕ Pătēr ēt Sānctūs Spīrĭtŭs ūnūm

Faveas votis

OMNIPOTENS GENITOR TVQVE O DIVISIO MIXTA

FILIVS ATQVE PATER ET SANCTVS SPIRITVS VNVM

FAVEAS VOTIS