DECIMI MAGNI AUSONII - ORATIO CONSULIS AUSONII VERSIBUS RHOPALICIS

0

Spēs, dĕŭs, aētērnaē stătĭōnīs cōncĭlĭātōr,

sī cāstīs prĕcĭbūs vĕnĭālēs īnvĭgĭlāmūs,

hīs, pătĕr, ōrātīs plācābĭlĭs ādstĭpŭlārĕ.

Dā, Chrīstē, spĕcĭmēn cōgnōscĭĕr īnrĕprĕhēnsūm.

Rēx bŏnĕ, cūltōrūm fămŭlāntūm vīvĭfĭcātōr,

cūm pătrĕ māiēstās āltīssīma īngĕnĕrātō,

dā trīnūm cŏlŭmēn părăclītō cōnsŏcĭāntĕ,

ūt lōngūm cĕlĕbrīs dēvōtĭŏ cōntĭnŭētūr.

Ād tēmēt prŏpĕrānt vĭgĭlātūm cōnvĕnĭēntēr.

Nōx lūcēm rĕvĕhēt fūnālĭbŭs āntĕfĕrēndām,

nōx lūmēn părĭēns crēdēntĭbŭs īndŭbĭtātūm,

nōx flāmmīs ŏpĕrūm mĕdĭtātrīx sīdĕrĕōrūm.

Tū mēnsīs dĭrĭmīs iēiūnĭă rēllĭgĭōsă,

tū bŏnă prōmīttēns sūrgēntĭă cōncĕlĕbrārīs:

dā, rēctōr, mŏdĭcōs ēffārĭĕr ōmnĭpŏtēntēm.

Fōns tŭŭs ēmūndāt rĕcrĕātū iūstĭfĭcātōs,

dāns mēntem ōblītām pŏsĭtōrūm flāgĭtĭōrūm,

dāns āgnōs nĭvĕōs splēndēscĕrĕ pūrĭfĭcātōs,

ūt nŏvă Iōrdānīs āblūtĭŏ sānctĭfĭcāvīt,

cūm sŭă dīgnātī tīnguēntĭă prōmĕrŭērūnt.

Lūx vērbo īndūctā, pēccāntĭbŭs aūxĭlĭātrīx,

ēt Chrīstūs rĕgĭmēn ĕlĕmēntīs īnrĕquĭētīs

fērt ūndām mĕdĭcī bāptīsmătĭs īntĕmĕrātām,

ūt nōxam aūfērrēt mōrtālĭbŭs ēxtĕnŭātām.

Crūx poēnae ēxtrēmūm prŏpĕrātāst īnmăcŭlātō,

ūt vītam āmīssām rĕnŏvārēt mōrtĭfĭcātīs.

Quīs dīgnē dŏmĭnō praēcōnĭă cōntĭnŭābīt,

tōt rērūm tĭtŭlīs ōbnōxĭŭs īmmŏdĭcārūm?

Ān tērra hūmānō lŏcŭplētāt cōnmĕmŏrātū,

quēm vōcūm rĕsŏnānt mŏdŭlātūs āngĕlĭcārūm?

Dāns aūlām Stĕphănō prĕtĭōsām dīlăpĭdātō,

dāns clāvēs sŭpĕrās căthĕdrālīs īncŏhătōrī,

quīn Paūlum īnfēstūm cŏpŭlātīs ādglŏmĕrāstī,

fīt dōctōr pŏpŭlī lăpĭdāntūm cōnstĭmŭlātōr,

ūt lătrŏ cōnfēssōr părădīsūm pārtĭcĭpāvīt,

sīc, crēdo, ādnēctēns dīrīssĭmă clārĭfĭcāndīs.

Nōs sērōs fămŭlōs ādcrēscĕrĕ pērpĕtĭērīs

sūb tāli ēdōctōs āntīstĭtĕ rēllĭgĭōnīs.

Dā sēnsūm sŏlĭdā stăbĭlītūm crēdŭlĭtātĕ,

fāc iūngār nŭmĕrō rĕdĭvīvō glōrĭfĭcātūs,

ād caēlum īnvītāns cōnsōrtĭă tērrĭgĕnārūm,

spēs, dĕŭs, aētērnaē stătĭōnīs cōncĭlĭātōr.

Spes, deus, aeternae stationis conciliator,

si castis precibus veniales invigilamus,

his, pater, oratis placabilis adstipulare.

Da, Christe, specimen cognoscier inreprehensum.

Rex bone, cultorum famulantum vivificator,

cum patre maiestas altissima ingenerato,

da trinum columen paraclito consociante,

ut longum celebris devotio continuetur.

Ad temet properant vigilatum convenienter.

Nox lucem revehet funalibus anteferendam,

nox lumen pariens credentibus indubitatum,

nox flammis operum meditatrix sidereorum.

Tu mensis dirimis ieiunia relligiosa,

tu bona promittens surgentia concelebraris:

da, rector, modicos effarier omnipotentem.

Fons tuus emundat recreatu iustificatos,

dans mentem oblitam positorum flagitiorum,

dans agnos niveos splendescere purificatos,

ut nova Iordanis ablutio sanctificavit,

cum sua dignati tinguentia promeruerunt.

Lux verbo inducta, peccantibus auxiliatrix,

et Christus regimen elementis inrequietis

fert undam medici baptismatis intemeratam,

ut noxam auferret mortalibus extenuatam.

Crux poenae extremum properatast inmaculato,

ut vitam amissam renovaret mortificatis.

Quis digne domino praeconia continuabit,

tot rerum titulis obnoxius immodicarum?

An terra humano locupletat conmemoratu,

quem vocum resonant modulatus angelicarum?

Dans aulam Stephano pretiosam dilapidato,

dans claves superas cathedralis incohatori,

quin Paulum infestum copulatis adglomerasti,

fit doctor populi lapidantum constimulator,

ut latro confessor paradisum participavit,

sic, credo, adnectens dirissima clarificandis.

Nos seros famulos adcrescere perpetieris

sub tali edoctos antistite relligionis.

Da sensum solida stabilitum credulitate,

fac iungar numero redivivo glorificatus,

ad caelum invitans consortia terrigenarum,

spes, deus, aeternae stationis conciliator.