DECIMI MAGNI AUSONII - GENETHLIACON AD AUSONIUM NEPOTEM

0

I.

Cārmĭnă prīmă tĭbī cūm iām pŭĕrīlĭbŭs ānnīs

trādĕrĕt ādsĭdŭī pērmūlcēns cūră măgīstrī

īnbŭĕrētquĕ nŏvās aūrēs sēnsūsquĕ sĕquācēs,

ūt rēspōndēndās dŏcĭlī quŏquĕ mūrmŭrĕ vōcēs

ēmēndātă rŭdī prōfērrēt līnguă pălātō,

āddĭdĭmūs nīl trīstĕ sĕnēs, nē cūră mŏnēndī

laēdĕrĕt aūt dūlcēs gūstūs vĭtĭārĕt ămārīs.

Āt mŏdŏ, cūm mōtū vĭgĕās iām pūbĕrĭs aēvī,

fōrtĭăque ā tĕnĕrīs pōssīs sēcērnĕre ĕt īpsĕ

ādmŏnĭtōr mōrūmquĕ tĭbī fāndīquĕ vĭdērī,

āccĭpĕ nōn praēcēpta ĕquĭdēm, sēt vōtă prĕcāntīs

ēt grātāntĭs ăvī fēstum ād sōllēmnĕ nĕpōtīs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ādnŭĭt, ūt rĕdŭcēm fātōrum āb fīnĕ sĕnēctām

sōspĕs ăgām fēstūmquĕ dĭēm dŭbĭtātăquĕ cērnām

sīdĕră, dēpŏsĭtō prŏpĕ cōnclāmātŭs ĭn aēvō.

Hōc, mēllītĕ nĕpōs, dŭplĭcātō faēnŏrĕ pārtūm

nātāli āccēdēntĕ tŭō, mūnūsquĕ sălūtīs

plēnĭŭs hōc nōstraē, quōd iām tĭbĭ pūbĕrĭs aēvī

crēscĭt hŏnōs iŭvĕnēmquĕ sĕnēx iām cērnŏ nĕpōtēm.

Sēxtă tĭbi haēc prīmō rĕmĕāt trĭĕtērĭs ăb ānnō,

Sēptēmbrēs nōtīs rĕfĕrēns nātālĭbŭs īdūs.

Īdūs ālmă dĭēs, gĕnĭīs quŏquĕ cūltă dĕōrūm.

Sēxtīlēs Hĕcătē Lātōnĭă vīndĭcăt īdūs,

Mērcŭrĭūs Māiās, sŭpĕrōrum ādiūnctŭs hŏnōrī,

Ōctōbrēs ōlīm gĕnĭtūs Mărŏ dēdĭcăt īdūs:

īdūs saēpĕ cŏlās bīs sēnīs mēnsĭbŭs ōmnēs,

Aūsŏnĭī quīcūmquĕ mĕī cĕlĕbrāvĕrĭs īdūs.

Vālĕ nĕpōs dūlcīssĭmĕ.

I.

Carmina prima tibi cum iam puerilibus annis

traderet adsidui permulcens cura magistri

inbueretque novas aures sensusque sequaces,

ut respondendas docili quoque murmure voces

emendata rudi proferret lingua palato,

addidimus nil triste senes, ne cura monendi

laederet aut dulces gustus vitiaret amaris.

At modo, cum motu vigeas iam puberis aevi,

fortiaque a teneris possis secernere et ipse

admonitor morumque tibi fandique videri,

accipe non praecepta equidem, set vota precantis

et gratantis avi festum ad sollemne nepotis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adnuit, ut reducem fatorum ab fine senectam

sospes agam festumque diem dubitataque cernam

sidera, deposito prope conclamatus in aevo.

Hoc, mellite nepos, duplicato faenore partum

natali accedente tuo, munusque salutis

plenius hoc nostrae, quod iam tibi puberis aevi

crescit honos iuvenemque senex iam cerno nepotem.

Sexta tibi haec primo remeat trieteris ab anno,

Septembres notis referens natalibus idus.

Idus alma dies, geniis quoque culta deorum.

Sextiles Hecate Latonia vindicat idus,

Mercurius Maias, superorum adiunctus honori,

Octobres olim genitus Maro dedicat idus:

idus saepe colas bis senis mensibus omnes,

Ausonii quicumque mei celebraveris idus.

Vale nepos dulcissime.