[AUSONII] - PERIOCHA ODYSSEAE

0

I

Dīc mĭhĭ, Mūsă, vĭrūm, cāptaē pōst moēnĭă Troīaē

quī mōrēs hŏmĭnūm mūltōrūm vīdĭt ĕt ūrbēs.

II

Ōcĕăno ēxtŭlĕrāt rŏsĕōs Aūrōră iŭgālēs.

III

Iām Sōl Ōcĕănō rădĭātōs prōmpsĕrăt ōrtūs.

IV

Iāmque ădĕō vēntūm vălĭdae ād Lăcĕdaēmŏnĭs ārcēs.

V

Līquĕrăt īn tĕpĭdō Tīthōnum Aūrōră cŭbīlī.

VI

Cārpēbāt sōmnōs dūdum aērūmnōsŭs Ŭlīxēs.

VII

Ōrābāt sŭpĕrōs dūdūm Lāērtĭă prōlēs.

VIII

Iām caēlūm rŭtĭlāt rŏsĕīs Aūrōră quădrīgīs.

IX

Tūm vĭcĕ sērmōnīs fātūr Lāērtĭŭs hērōs.

X

Aēŏlĭām vēntōrum ăgĭmūr pătrĭāmquĕ dŏmūmquĕ.

XI

Āt pōstquām vēntum ād nāvēs ēt lītŏră pōntī

***

XII

Iāmque ădĕo Ōcĕănī lĭquĭdōs pĕdĕ līquĕrăt āmnēs.

XIII

Cōntĭcŭēre ōmnēs īntēntīque ōră tĕnēbānt.

XIV

Ēgrĕdĭtūr pōrtū, tĕnŭīs quō sēmĭtă dūcīt.

XV

Īt Lăcĕdaēmŏnĭās ārcēs Trītōnĭă Pāllās.

XVI

Cōmmūne Eūmaēūs māpāle ēt dīvŭs Ŭlīxēs

***

XVII

Iām caēlūm rŏsĕīs rŭtĭlāt Tīthōnĭă bīgīs.

XVIII

Īrŭs ădēst pŏpŭlō pēr mēndīcābŭlă nōtūs.

XIX

Āt pārte īntĕrĭōrĕ dŏmūs sēcrētŭs Ŭlīxēs

XX

Iāmquĕ prŏcōs gēnva āmplēctēns ōrābăt Ŭlīxēs.

XXI

Hīc mēntēm dĕdĭt Īcărĭaē Trītōnĭă Pāllās

XXII

Squālēntēs ŭmĕrīs hăbĭtūs rēiēcĭt Ŭlīxēs.

XXIII

Chālcĭdĭcūm grēssū nūtrīx sŭpĕrābăt ănīlī.

XXIV

Tārtărĕām vŏcăt īn sēdēm Cŷllēnĭŭs ūmbrās.

I

Dic mihi, Musa, uirum, captae post moenia Troiae

qui mores hominum multorum uidit et urbes.

II

Oceano extulerat roseos Aurora iugales.

III

Iam Sol Oceano radiatos prompserat ortus.

IV

Iamque adeo uentum ualidae ad Lacedaemonis arces.

V

Liquerat in tepido Tithonum Aurora cubili.

VI

Carpebat somnos dudum aerumnosus Ulixes.

VII

Orabat superos dudum Laërtia proles.

VIII

Iam caelum rutilat roseis Aurora quadrigis.

IX

Tum uice sermonis fatur Laërtius heros.

X

Aeoliam uentorum agimur patriamque domumque.

XI

At postquam uentum ad naues et litora ponti

***

XII

Iamque adeo Oceani liquidos pede liquerat amnes.

XIII

Conticuere omnes intentique ora tenebant.

XIV

Egreditur portu, tenuis quo semita ducit.

XV

It Lacedaemonias arces Tritonia Pallas.

XVI

Commune Eumaeus mapale et diuus Ulixes

***

XVII

Iam caelum roseis rutilat Tithonia bigis.

XVIII

Irus adest populo per mendicabula notus.

XIX

At parte interiore domus secretus Ulixes

XX

Iamque procos genua amplectens orabat Ulixes.

XXI

Hic mentem dedit Icariae Tritonia Pallas

XXII

Squalentes umeris habitus reiecit Ulixes.

XXIII

Chalcidicum gressu nutrix superabat anili.

XXIV

Tartaream uocat in sedem Cyllenius umbras.