Metrica greca e latina - Omeoteleuto

Dal Greco ὅμοιος = simile + τελευτάω = finisco: effetto fonetico costituito dalla somiglianza dei suoni finali di due o più parole contigue o vicine. L'omeoteleuto è piuttosto raro nella poesia greca, a parte qualche celebre eccezione, come per es. quella rappresentata dal 1° verso delle Opere e giorni di Esiodo.

♫ Μοῦσαι Πιε˘ρί˘ηθε˘ν ἀ˘οιδῇσι κλείουσαιHes. Op. 1

Nella poesia romana è molto frequente in età arcaica, mentre tende a scomparire dall'età classica in poi.

Ecco il clamoroso esempio dall'Aulularia plautina:

caūpōnēs pătăgĭārĭī, īndūsĭārĭī

flāmmārĭī, vĭŏlārĭī, cărĭnārĭī

t mănŭlĕārĭī, t mŭrŏbăthārĭī,

prŏpōlaē līntĕōnēs, cālcĕŏlārĭī;

sĕdēntārĭī sūtōrēs dĭăbăthrārĭī,

sŏlĕārĭī āstānt, āstānt mŏlŏcĭnārĭī

pĕtūnt fūllōnēs, sārcĭnātōrēs pĕtūnt;

strŏphĭārĭī āstānt, āstānt sĕmūl zōnārĭī. (Plaut. Aul. 509-516)